Замість “Бажаю здоров’я” – “Слава Україні”. Кабмін вніс проект щодо зміни статутів ЗСУ

 

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді зробити обов’язковим для військовослужбовців привітання та відповідь: “Слава Україні! – Героям слава!”

Як передає “Новинарня, про це йдеться в законопроекті №7549 “Про внесення змін до деяких законів України з питань проходження військової служби”, зареєстрованому в парламенті 5 лютого.

Проектом закону пропонується замінити військове вітання “Бажаю здоров’я” на “Слава Україні! – Героям слава!”

В урядовому проекті сказано: “У Стройовому статуті Збройних Сил України, затвердженому Законом України “Про Стройовий статут Збройних Сил України” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22—23, ст. 195 із змінами):
…статтю 84 викласти в такій редакції:
“84. На вітання начальника або старшого за військовим званням “Слава Україні” всі військовослужбовці, які перебувають у строю або поза строєм, відповідають: “Героям слава”. Якщо начальник або старший за військовим званням прощається, на його слова “Слава Україні” військовослужбовці відповідають: “Героям слава”.

Планується, що таке ж привітання військові будуть зобов’язані проголошувати під час вручення Бойового прапора військового підрозділу.

Цим же законопроектом пропонується замінити “гуманітарну” на “національно-патріотичну” підготовку (поруч з інформаційною роботою) тощо.

Замість “полку” на перше місце в законах/статутах виноситься термін “бригада”.

До загальних обов’язків командира в пункті 58 Статуту внутрішньої служби через кому пропонується додати твердження, що командир (начальник) відповідає за “збереження життя і зміцнення здоров’я” особового складу.

Загалом пропозиції від Кабміну щодо “деяких законів України з питань проходження військової служби” займають 106 сторінок і передбачають зміни Статуту внутрішньої служби ЗСУ, додатку до нього, Дисциплінарного статуту Збройних сил України.

 

Пропонуємо ознайомитися з повним текстом законодавчих пропозицій від Кабміну:

 

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

В. ГРОЙСМАН

“ ” 2018 р.

Закон України

Про внесення змін до деяких законів України
з питань проходження військової служби
__________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. У Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженому Законом України “Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22—23, ст. 194 із наступними змінами):

1) у розділі “Вступ”:

у частині першій слова “полку і його” замінити словами і цифрами “бригади (полку, корабля 1 і 2 рангу, окремого батальйону) та її”;

частину четверту викласти в такій редакції:

“Дія Статуту поширюється на інші утворені відповідно до законів України військові формування, правоохоронні органи спеціального призначення, Державну спеціальну службу транспорту України, Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України.”;

доповнити розділ частиною такого змісту:

“Положення Статуту поширюються на військовозобов’язаних та резервістів під час проходження ними зборів.”;

2) у третьому реченні статті 7 слово “старшина” замінити словами “головний сержант”;

3) статтю 10 викласти в такій редакції:

“10. Кожний військовослужбовець має військове звання відповідно до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”. Військові звання поділяються на армійські та корабельні згідно із частиною другою статті 5 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.”;

4) в абзаці третьому статті 22 слова “тяжкого злочину” замінити словами “кримінального правопорушення”;

5) у частинах першій і другій статті 221 слово “злочин” в усіх відмінках замінити словами “кримінальне правопорушення” у відповідному відмінку;

6) у частині другій статті 24 слова “Збройних Сил України” замінити словами “у Збройних Силах України”;

7) у другому реченні статті 27 слово “злочину” замінити словами “кримінального правопорушення”;

8) статтю 32 викласти в такій редакції:

“32. За своїми військовими званнями начальниками є:

військовослужбовці сержантського і старшинського складу — для військовослужбовців рядового складу однієї з ними військової частини;

військовослужбовці молодшого офіцерського складу — для військовослужбовців сержантського і старшинського складу однієї з ними військової частини та військовослужбовців рядового складу;

майори, капітани 3 рангу, підполковники, капітани 2 рангу — для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу;

полковники, капітани 1 рангу, генерал-майори, контр-адмірали, генерал-лейтенанти, віце-адмірали — для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу та молодшого офіцерського складу;

генерал-полковники, адмірали — для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу;

генерали армії України — для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу, генерал-майорів, контр-адміралів, генерал-лейтенантів, віце-адміралів, генерал-полковників, адміралів.”;

9) перше речення частини третьої статті 33 після слів “Служби правопорядку” доповнити словами “, адміністративне стягнення у вигляді арешту з утриманням на гауптвахті, та які утримуються в кімнатах для тимчасово затриманих Служби правопорядку,”;

10) у статті 39:

у частині другій:

у другому реченні слова “Перший механізований полк” замінити словами “Перша механізована бригада”;

у третьому реченні слова “Командир полку” замінити словами “Командир бригади”;

у частині третій слова “підрозділ полку” замінити словами “підрозділ бригади”;

11) частину першу статті 41 викласти в такій редакції:

“41. Новопризначені до військової частини військовослужбовці офіцерського складу, військовослужбовці сержантського і старшинського складу, призначені на посади головного старшини бригади (полку, корабля 1 рангу), батальйону, головного сержанта роти, відрекомендовуються командирові військової частини та його заступникам, а після направлення до підрозділу — командирові підрозділу та його заступникам.”;

12) у статті 50:

у частині другій слова “Прапорщику Мороз”, “Товаришу прапорщику”;” виключити;

частину третю викласти в такій редакції:

“До курсантів військово-навчальних закладів, які не мають військових звань сержантського і старшинського складу, звертаються “Курсанте Стадников”, “Товаришу курсанте”.”;

13) статтю 53 доповнити частиною такого змісту:

“Під час звертання до Міністра оборони України та його заступників, які є цивільними особами, військовослужбовець називає їх посаду, додаючи перед назвою посади слово “товаришу”.”;

14) у статті 57 слова “прапорщиків і мічманів, осіб молодшого, старшого і вищого офіцерського складу, які перебувають у запасі і у відставці” замінити словами “осіб, звільнених з військової служби”;

15) частину першу статті 58 після слів “морально-психологічний стан” доповнити словами “, збереження життя і зміцнення здоров’я”;

16) у частині першій статті 64 слова і цифри “полку (корабля 1 і 2 рангу, окремого батальйону)” замінити словами і цифрами “бригади (полку, корабля 1 і 2 рангу, окремого батальйону)”;

17) назву розділу 3 викласти в такій редакції:

“Розділ 3. Обов’язки посадових осіб, військовослужбовців
рядового складу”;

18) назву підрозділу “Командир полку (корабля 1 і 2 рангу, окремого батальйону)” розділу викласти в такій редакції:

“Командир бригади (полку, корабля 1 і 2 рангу,
окремого батальйону)”;

19) у статті 66:

частину першу викласти в такій редакції:

“66. Командир бригади (полку, корабля 1 і 2 рангу, окремого батальйону)* в мирний і воєнний час відповідає за бойову та мобілізаційну готовність, укомплектованість особовим складом, успішне виконання бригадою (полком, кораблем 1 і 2 рангу, окремим батальйоном) бойових завдань; бойову підготовку, виховання, військову дисципліну, морально-психологічний стан, збереження життя і зміцнення здоров’я особового складу; внутрішній порядок; стан і збереження зброї, боєприпасів, бойової та іншої техніки, пального та інших матеріальних засобів; стан фінансового господарства; всебічне забезпечення бригади, стан пожежної та екологічної безпеки.”;

у частині другій та виносці “*” до статті слова “командир полку” замінити словами “командир бригади”;

20) у статті 67:

абзац шостий викласти в такій редакції:

“своєчасно вживати заходів для виконання завдань соціально-психологічного забезпечення бойової підготовки та професійної діяльності військовослужбовців, організації заходів з морально-психологічного забезпечення;”;

в абзаці десятому слова “нового поповнення” замінити словами “поповнення, яке прибуло до бригади”, а слово “нове” виключити;

в абзаці дванадцятому слова “якості та морально-психологічний стан кожного офіцера, прапорщика (мічмана) і старшини підрозділу” замінити словами “та морально-психологічні якості кожного військовослужбовця офіцерського складу бригади, головних старшин бригади, батальйонів, головних сержантів рот”;

доповнити статтю після абзацу чотирнадцятого новим абзацом такого змісту:

“знати стан укомплектованості підрозділів бригади та вживати заходів до підвищення її рівня, організовувати ефективне раціональне службове використання підготовленого особового складу, який надходить на комплектування бригади;”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий — тридцять четвертий вважати відповідно абзацами шістнадцятим — тридцять п’ятим;

абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

“керувати правовим вихованням військовослужбовців бригади, у разі вчинення військовослужбовцем кримінального правопорушення негайно повідомляти про його вчинення органу досудового розслідування;”;

в абзаці дев’ятнадцятому слова “кримінальні чи корупційні правопорушення та надзвичайні події” замінити словами “події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні та військові адміністративні правопорушення”;

в абзаці двадцять третьому слова “кожного періоду навчання” замінити словами “навчального року (періоду навчання)”;

в абзаці двадцять п’ятому слова “, а також тримання заарештованих на гауптвахті” виключити;

абзац тридцять третій викласти в такій редакції:

“організовувати забезпечення сприятливих для здоров’я військовослужбовців умов служби, підготовки, побуту та відпочинку; дотримання санітарних норм і правил, виконання військовослужбовцями правил особистої та колективної гігієни, піклуватися про здоров’я підлеглих, вживати всіх необхідних заходів для їх фізичного зміцнення, попередження та профілактики травматизму і професійних захворювань;”;

у тексті статті слово “полк” у всіх відмінках замінити словом “бригада” у відповідному відмінку;

21) доповнити розділ після підрозділу “Командир бригади (полку, корабля 1 і 2 рангу, окремого батальйону)” підрозділом такого змісту:

“Головний старшина бригади (полку,
корабля 1 і 2 рангу, окремого батальйону)

671. Головний старшина бригади (полку, корабля 1 і 2 рангу, окремого батальйону) (далі — головний старшина бригади) в мирний і воєнний час відповідає за надання керівному складу частини інформації та пропозицій з питань професійного розвитку, просування по службі та з інших питань проходження військової служби військовослужбовцями сержантського (старшинського) складу бригади, координацію діяльності головних старшин підрозділів та згуртування сержантського (старшинського) складу бригади.

Головний старшина бригади підпорядковується командирові бригади та є прямим начальником для військовослужбовців рядового, сержантського (старшинського) складу бригади.

672. Головний старшина бригади зобов’язаний:

брати участь у роботі з підтримання бригади в бойовій та мобілізаційній готовності;

знати основи тактики дій бригади в різних видах бою, основні види озброєння та військової техніки бригади;

постійно підтримувати високий рівень професійних знань, умінь та навичок, працювати над їх вдосконаленням;

знати керівні документи з бойової підготовки, вимагати виконання їх вимог військовослужбовцями сержантського (старшинського) складу бригади, брати участь у плануванні, організації, проведенні заходів з бойової підготовки бригади та заходів з професійного розвитку сержантського (старшинського) складу;

брати участь у проведенні контрольних занять з бойової підготовки з військовослужбовцями рядового, сержантського (старшинського) складу бригади, своєчасно доповідати командирові бригади про всі виявлені недоліки в підготовці військовослужбовців рядового, сержантського (старшинського) складу;

координувати діяльність головних старшин підрозділів та головних сержантів окремих підрозділів бригади, вимагати ефективного виконання покладених на них обов’язків;

брати участь в опрацюванні проектів наказів командира бригади з питань, що належать до його компетенції;

за рішенням командира бригади супроводжувати його під час роботи в підрозділах бригади, проведення перевірки стану здійснення заходів з бойової підготовки, участі в заходах міжнародного військового співробітництва та зустрічах із громадськістю;

доповідати командирові бригади про всі порушення положень керівних документів, що регламентують проходження військової служби військовослужбовцями рядового і сержантського (старшинського) складу, їх навчання і підготовку, та надавати пропозиції щодо їх усунення;

доповідати командирові бригади стосовно проблемних питань проходження військової служби та всебічного забезпечення військовослужбовців рядового, сержантського (старшинського) складу, надавати пропозиції щодо їх вирішення;

здійснювати контроль за додержанням військовослужбовцями рядового, сержантського (старшинського) складу військової дисципліни, виконанням ними правил носіння військової форми одягу;

перевіряти виконання розпорядку дня в підрозділах бригади, несення служби добовим нарядом, вживати заходів для запобігання вчиненню кримінальних та інших правопорушень військовослужбовцями сержантського (старшинського) складу бригади;

постійно працювати над удосконаленням професійних навичок, бути зразком для особового складу бригади щодо виконання службових обов’язків;

знати військове звання, прізвище, ім’я та по батькові головних старшин підрозділів та головних сержантів окремих підрозділів бригади, дату народження, віросповідання, ділові та морально-психологічні якості, захоплення, рід занять до військової служби, родинний стан, успіхи і недоліки у службі;

ставитися з повагою до підлеглих, не принижувати їх честі та гідності, порушувати перед командиром бригади питання про задоволення потреб військовослужбовців рядового, сержантського (старшинського) складу;

організовувати проведення зборів військовослужбовців рядового, сержантського (старшинського) складу бригади, проведення конкурсів і змагань;

працювати над згуртуванням сержантського (старшинського) колективу бригади;

виховувати поважне ставлення військовослужбовців сержантського (старшинського) складу бригади до їх належності до професійного сержантського корпусу Збройних Сил України;

проводити індивідуально-виховну роботу з головними старшинами підрозділів та головними сержантами окремих підрозділів бригади;

брати участь в організації збору, аналізу та узагальнення досвіду, отриманого особовим складом під час виконання завдань за призначенням, доводити його до військовослужбовців сержантського (старшинського) складу бригади;

організовувати надання командирам підрозділів та командиру бригади пропозицій стосовно направлення військовослужбовців сержантського (старшинського) складу на навчальні курси (в томі числі на ті, що проводяться за кордоном) та призначення їх на посади;

брати участь у засіданнях атестаційної комісії бригади з питань проходження військової служби військовослужбовцями рядового і сержантського (старшинського) складу;

надавати рекомендації командирам підрозділів бригади щодо організації роботи з військовослужбовцями сержантського (старшинського) складу;

проводити щомісяця підбиття підсумків з військовослужбовцями сержантського (старшинського) складу бригади з питань бойової підготовки, стану служби військ та військової дисципліни, доповідати командирові бригади про результати та надавати відповідні пропозиції;

організовувати роботу Ради сержантів бригади, проводити аналіз ефективності її роботи, сприяти виконанню прийнятих рішень;

надавати командирові бригади пропозиції щодо заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу бригади;

брати участь у проведенні щорічного оцінювання та атестації військовослужбовців сержантського (старшинського) складу бригади.

Головний старшина бригади для виконання покладених на нього завдань повинен знати визначені місця дислокації бригади, організаційно-штатну структуру, бойовий та чисельний склад підрозділів, морально-психологічні якості особового складу, вплив соціально-політичної обстановки в районі дислокації бригади на бойову готовність військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу, рівень готовності підрозділів бригади до виконання завдань за призначенням.”;

22) у назві підрозділу “Начальник штабу полку (окремого батальйону)” слова “полку (окремого батальйону)” замінити словами “бригади (полку, окремого батальйону)”;

23) у статті 68:

у частині першій слова “(окремого батальйону)”, “(батальйоном)” виключити;

у частині другій слова “є його першим заступником і прямим начальником” замінити словами “і є прямим начальником”, слова “(окремого батальйону)” виключити;

у частині третій слов “(батальйону)” виключити;

у тексті статті слово “полк” у всіх відмінках замінити словами “бригада (полк, окремий батальйон)” у відповідному відмінку;

24) у статті 69:

в абзаці першому слова “(окремого батальйону)” виключити;

в абзаці дев’ятому слова “якості та морально-психологічний стан кожного офіцера та прапорщика полку, а також усіх сержантів” замінити словами “та морально-психологічні якості кожного військовослужбовця офіцерського складу бригади (полку, окремого батальйону), головного старшини бригади (полку, окремого батальйону), головного сержанта роти, а також усіх військовослужбовців сержантського (старшинського) складу”;

в абзаці десятому слова “нове поповнення” замінити словами “поповнення, яке прибуло до”;

абзац одинадцятий після слів “грошової скриньки” доповнити словом “бригади”;

абзац чотирнадцятий після слів “додержання штатної дисципліни” доповнити словами “та раціональне службове використання особового складу відповідно до набутого фаху”;

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

“вести облік бойової підготовки, подій, кримінальних правопорушень, адміністративних корупційних та військових адміністративних правопорушень, учинених військовослужбовцями;”;

у тексті статті слово “полк” у всіх відмінках замінити словами “бригада (полк, окремий батальйон)” у відповідному відмінку;

25) у назві підрозділу “Заступник командира полку (окремого батальйону)” слова “полку (окремого батальйону)” замінити словами “бригади (полку, окремого батальйону)”;

26) у статті 70:

у частині першій слова “за винахідницьку та раціоналізаторську роботу;” і “та стан” виключити, а слово “полку” замінити словами “бригаді (полку, окремому батальоні)”;

у тексті статті слова “полк (окремий батальон)” у всіх відмінках замінити словами “бригада (полк, окремий батальйон)” у відповідному відмінку;

27) у статті 71:

в абзаці першому слова “(окремого батальйону)” виключити;

в абзаці третьому слова “офіцерами і прапорщиками” замінити словами “військовослужбовцями офіцерського, сержантського і старшинського складу”;

в абзаці шостому слова “якості та морально-психологічний стан офіцерів, прапорщиків і старшин підрозділів” замінити словами
“та морально-психологічні якості кожного військовослужбовця офіцерського складу бригади (полку, окремого батальйону), головних старшин бригади (полку, окремого батальйону), батальйонів, головних сержантів рот”;

в абзаці сьомому слова “прапорщиків (мічманів) та” виключити;

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

“керувати роботою пожежно-технічної комісії у бригаді (полку, окремому батальйоні), методичною радою; упроваджувати у практику передові методи навчання особового складу;”;

у тексті статті слово “полку” замінити словами “бригади (полку, окремого батальйону)”;

28) назву підрозділу “Заступник командира полку (окремого батальйону) з виховної роботи” викласти в такій редакції:

“Заступник командира бригади (полку, окремого батальйону)
з морально-психологічного забезпечення”;

29) у статті 72:

у частині першій слова “організацію і проведення виховної роботи” замінити словами “організацію і проведення заходів морально-психологічного забезпечення”;

у тексті статті слова “полку (окремого батальйону) з виховної роботи” замінити словами “бригади (полку, окремого батальйону) з морально-психологічного забезпечення”;

30) у статті 73:

абзац другий після слів “організовувати їх виконання” доповнити словами “відповідно до своєї спеціальності”;

в абзаці п’ятому слова “виховну роботу, спрямовану” замінити словами “заходи морально-психологічного забезпечення, спрямовані”;

абзаци сьомий — дев’ятий викласти в такій редакції:

“знати ділові та морально-психологічні якості осіб офіцерського складу бригади (полку, окремого батальйону), головних старшин бригади (полку, окремого батальйону), батальйонів, головних сержантів рот, особисто навчати їх практиці роботи з особовим складом, надавати необхідну методичну допомогу; брати участь у доборі кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом, а також у розподілі за підрозділами поповнення, яке прибуло до бригади (полку, окремого батальйону);

брати участь у роботі з кадрами, їх атестації, у доборі кандидатів для вступу до вищих військових навчальних закладів, здійснювати вивчення, добір, навчання спеціалістів із морально-психологічного забезпечення бригади (полку, окремого батальйону);

планувати, організовувати і контролювати проведення в підрозділах заходів з морально-психологічного супроводу повсякденної діяльності особового складу, доповідати командирові бригади (полку, окремого батальйону) та заступникові командира з морально-психологічного забезпечення вищої ланки управління про результати їх виконання;”;

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

“вивчати суспільно-політичну обстановку в районі розташування бригади (полку, окремого батальйону), надавати командирові пропозиції щодо удосконалення організації заходів з морально-психологічного забезпечення”;

в абзаці шістнадцятому слова “особисто керувати однією з груп гуманітарної підготовки офіцерів;” виключити;

в абзаці вісімнадцятому слова “культурно-виховну, духовно-освітню роботу і дозвілля особового складу, членів їх сімей, працівників військової частини” замінити словами “заходи культурологічної роботи, дозвілля та душпастирської опіки особового складу та членів їх сімей бригади (полку, окремого батальйону);”;

в абзаці двадцятому слова “виховної роботи” замінити словом “пропаганди”;

в абзаці двадцять другому слова “злочинів, правопорушень, надзвичайних подій та дисциплінарних провинностей, учинених особовим складом” замінити словами “подій, кримінальних правопорушень, адміністративних корупційних та військових адміністративних правопорушень, учинених військовослужбовцями”;

абзац двадцять третій викласти в такій редакції:

“доповідати командирові бригади (полку, окремого батальйону) та заступникові командира з морально-психологічного забезпечення вищої ланки управління про стан військової дисципліни та морально-психологічний стан особового складу, а також про заходи, здійснені фахівцями структур морально-психологічного забезпечення.”;

у тексті статті слова “полк (окремий батальйон)” у всіх відмінках замінити словами “бригада (полк, окремий батальйон)” у відповідному відмінку;

31) у назві підрозділу “Заступник командира полку (окремого батальйону) з озброєння (інженерно-авіаційної служби) — начальник технічної частини” слова “полку (окремого батальйону)” замінити словами “бригади (полку, окремого батальйону)”;

32) у тексті статті 74 слова “полку (окремого батальйону)” замінити словами “бригади (полку, окремого батальйону)”;

33) у статті 75:

в абзаці четвертому слова “якості та морально-психологічний стан кожного офіцера, прапорщика і сержанта” замінити словами “та морально-психологічні якості військовослужбовців офіцерського, сержантського і старшинського складу”;

в абзаці п’ятому слова “офіцерами і прапорщиками полку” замінити словами “військовослужбовцями офіцерського, сержантського (старшинського) складу, які обіймають посади не нижче головного сержанта роти,”;

у тексті статті слова “полку (окремого батальйону)” та “полку” замінити словами “бригади (полку, окремого батальйону)”;

34) у назві підрозділу “Заступник командира полку (окремого батальйону) з тилу” слова “полку (окремого батальйону)” замінити словами “бригади (полку, окремого батальйону)”;

35) у тексті статті 76 слова “полку (окремого батальйону)” замінити словами “бригади (полку, окремого батальйону)”;

36) у статті 77:

абзац третій викласти в такій редакції:

“керувати діяльністю та бойовою підготовкою підпорядкованих підрозділів і служб бригади (полку, окремого батальйону), проводити заняття з військовослужбовцями офіцерського, сержантського і старшинського складу, які обіймають посади не нижче головного сержанта роти з організації тилового забезпечення, а з головними сержантами рот, сержантами із матеріального забезпечення (старшинами) рот — з ведення військового господарства;”;

в абзаці сьомому слова “якості та морально-психологічний стан офіцерів, прапорщиків, сержантів” замінити словами “та морально-психологічні якості військовослужбовців офіцерського, сержантського і старшинського складу”;

в абзаці п’ятнадцятому слова “пожежної сигналізації” замінити словами “засобами протипожежного захисту”;

абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

“контролювати якість надання послуг з організації харчування суб’єктами господарювання, брати участь у складанні розкладки продуктів та подавати її на затвердження командирові військової частини, здійснювати контроль за станом здійснення суб’єктами господарювання заходів щодо обладнання і удосконалення переданих їм об’єктів, правильністю експлуатації та своєчасним ремонтом таких об’єктів;”;

у тексті статті слова “полку (окремого батальйону)” та “полку” замінити словами “бригади (полку, окремого батальйону)”;

37) у назві підрозділу “Начальник артилерії полку” слово “полку” замінити словом “бригади”;

38) у тексті статті 78 слово “полку” замінити словом “бригади”, а слово “полкової” — словом “бригадної”;

39) у статті 79:

в абзаці п’ятому слова “якості та морально-психологічний стан офіцерів, прапорщиків, старшин і сержантів артилерійських підрозділів” замінити словами “та морально-психологічні якості військовослужбовців офіцерського, сержантського і старшинського складу артилерійських підрозділів бригади”;

у тексті статті слово “полку” замінити словом “бригади”;

40) у назві підрозділу “Командир дивізіону — начальник протиповітряної оборони полку” слово “полку” замінити словом “бригади”;

41) у статті 80 слово “полку” замінити словом “бригади”;

42) у статті 81:

в абзаці четвертому слова “офіцерами і прапорщиками полку” замінити словами “військовослужбовцями офіцерського, сержантського і старшинського складу бригади, які обіймають посади не нижче головного сержанта батареї,”;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“знати ділові та морально-психологічні якості військовослужбовців офіцерського, сержантського і старшинського складу підрозділів протиповітряної оборони бригади;”;

у тексті статті слово “полку” замінити словом “бригади”;

43) у назві підрозділу “Начальник служби полку” та у виносці “*” слово “полку” замінити словом “бригади”;

44) у статті 82 слово “полку” замінити словом “бригади”;

45) у статті 83:

в абзаці п’ятому слова “якості та морально-психологічний стан кожного офіцера, прапорщика і сержанта” замінити словами “та морально-психологічні якості кожного військовослужбовця офіцерського, сержантського і старшинського складу”, а слова “індивідуальну виховну” — словами “індивідуально-виховну”;

в абзаці шостому слова “офіцерами, прапорщиками і” замінити словами “військовослужбовцями офіцерського, сержантського і старшинського складу та”;

в абзаці десятому слово “застосування” замінити словом “використання”;

абзац вісімнадцятий виключити;

у тексті статті слово “полк” у всіх відмінках замінити словом “бригада” у відповідному відмінку;

46) у статті 84 слово “полку” замінити словом “бригади”;

47) у назві підрозділу “Начальник інженерної служби полку” та у тексті статті 85 слово “полку” замінити словом “бригади”;

48) у назві підрозділу “Начальник служби радіаційного, хімічного, біологічного захисту — начальник служби екологічної безпеки полку” та у тексті статті 86 слово “полку” замінити словом “бригади”;

49) абзац дев’ятий частини другої статті 86 виключити;

50) підрозділ “Начальник медичної служби полку” викласти в такій редакції:

“Начальник медичної служби бригади

87. Начальник медичної служби бригади відповідає за організацію та проведення лікувально-профілактичних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів у бригаді, своєчасне надання необхідної медичної допомоги травмованим (пораненим) та хворим.

Начальник медичної служби бригади підпорядковується командирові бригади і є прямим начальником для особового складу медичної служби бригади.

На доповнення вимог, викладених у статтях 82—84 цього Статуту, начальник медичної служби бригади зобов’язаний:

організовувати медичне забезпечення заходів бойової та мобілізаційної підготовки у бригаді;

організовувати медичне забезпечення підрозділів бригади, які не мають у штаті медичних працівників (фахівців);

організовувати проведення медичних заходів, що сприяють підвищенню якості бойової підготовки особового складу;

організовувати підбір та розстановку медичних працівників (фахівців);

брати участь у проведенні щорічного оцінювання військовослужбовців медичних спеціальностей бригади та надавати начальникові кадрового органу пропозиції щодо зарахування кращих медичних працівників (фахівців) у резерв кандидатів для просування по службі;

брати участь у розробленні заходів щодо захисту особового складу бригади від ядерної, хімічної і біологічної зброї, а також заходів на випадок виникнення аварії на потенційно небезпечних об’єктах, розміщених у районі розташування бригади;

дотримуватися правил деонтології і лікарської етики та вимагати цього від підлеглих;

організовувати створення в бригаді системи надання екстреної медичної допомоги та стабілізації стану хворого, що проводяться терміново у разі гострого захворювання (поранення, травми, отруєння);

особисто володіти прийомами надання екстреної медичної допомоги і стабілізації стану хворого та навчати їм підлеглих;

проводити лікувально-профілактичні і покладені на медичну службу протиепідемічні заходи; вивчати умови, що забезпечують безпеку проведення навчально-бойових заходів; стежити за виконанням установлених санітарних норм розміщення, харчування, водопостачання, лазно-прального обслуговування особового складу;

організовувати санітарно-просвітницьку роботу з пропаганди гігієнічних знань, здорового способу життя, особисто проводити з військовослужбовцями заняття з особистої та колективної гігієни;

організовувати проведення диспансеризації та особисто брати участь у її проведенні;

організовувати проведення медичних оглядів та обстежень особового складу підрозділів бригади, які не мають у штаті медичних працівників (фахівців);

щотижня особисто контролювати проведення амбулаторного прийому хворих, а також проводити обхід хворих у медичній роті та медичних пунктах батальйонів, контролювати якість надання їм медичної допомоги та лікування, знати стан хворих, що лікуються в медичних пунктах, медичній роті та інших лікувально-профілактичних закладах;

організовувати постійне медичне спостереження за особами з хронічними захворюваннями, надавати командирам підрозділів бригади рекомендації щодо зміцнення їх здоров’я і контролювати їх виконання;

здійснювати медичний контроль за фізичною підготовкою особового складу бригади; разом із начальником фізичної підготовки та спорту розробляти заходи щодо зміцнення здоров’я та фізичного розвитку військовослужбовців;

організовувати проведення медичною службою заходів з профілактики травматизму, отруєнь, теплових (сонячних) ударів, відморожень та інших нещасних випадків;

у взаємодії із заступником командира бригади з морально-психологічного забезпечення організовувати проведення заходів з пропагування серед військовослужбовців і членів їх сімей здорового способу життя;

керувати роботою санаторно-відбіркової комісії, контролювати правильність направлення військовослужбовців на санаторно-курортне лікування;

у разі розміщення бригади у віддалених від населених пунктів районах організовувати надання медичної допомоги членам сімей військовослужбовців, працівникам Збройних Сил України;

брати участь у розробленні режиму харчування і складанні розкладок продуктів; здійснювати систематичний медичний контроль за якістю та безпекою харчування особового складу, а також якістю води, що ним вживається;

виявляти разом із командирами підрозділів та їх заступниками з морально-психологічного забезпечення, військовим психологом бригади військовослужбовців, схильних до алкоголізму, токсикоманії та вживання наркотичних засобів і психотропних речовин;

контролювати санітарний стан району розташування бригади, їдалень, жилих приміщень та господарських служб;

аналізувати стан захворюваності серед особового складу бригади, щомісяця доповідати командирові бригади і начальникові медичної служби вищої ланки управління про результати аналізу з пропозиціями щодо запобігання захворюванням і поліпшення санітарного стану особового складу та об’єктів бригади, негайно — про інфекційні захворювання або випадки, які можуть позначитися на санітарно-епідемічному стані бригади, про кожен випадок госпіталізації військовослужбовців, зумовленої пораненням (травмуванням, отруєнням);

організовувати ведення обліку, зберігання і належного використання отруйних і наркотичних засобів і психотропних речовин, не рідше ніж один раз на три місяці проводити перевірку їх наявності, не допускати їх використання не за призначенням;

готувати медичні документи, необхідні для проходження військовослужбовцем медичного огляду військово-лікарською комісією та доповідати командирові бригади про його результати;

за результатами проведеного службового розслідування щодо отримання військовослужбовцем поранення (травми, отруєння) складати довідку встановленого зразка про обставини одержання поранення (травми, отруєння). Довідку про поранення (травму, отруєння) в усіх випадках подавати до закладу охорони здоров’я, в якому лікується поранений (травмований), після проведення службового розслідування, але не пізніше 10 діб після отримання поранення (травми, отруєння);

організовувати виконання заходів щодо ліцензування провадження господарської діяльності з медичної практики медичних пунктів батальйонів та медичної роти бригади.”;

51) доповнити розділ після підрозділу “Начальник медичної служби бригади” новим підрозділом такого змісту:

“Начальник медичної служби полку
(окремого батальйону, батальйону)

871. Начальник медичної служби полку відповідає за організацію та проведення лікувально-профілактичних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів у полку, своєчасне надання необхідної медичної допомоги пораненим (травмованим, отруєним) та хворим.

Начальник медичної служби полку підпорядковується командирові полку і є прямим начальником для особового складу медичної служби полку.

На доповнення вимог, викладених у статтях 82—84 цього Статуту, начальник медичної служби полку зобов’язаний:

брати участь у розробленні заходів щодо захисту особового складу полку від ядерної, хімічної і біологічної зброї, а також заходів на випадок виникнення аварії на потенційно небезпечних об’єктах, розміщених у районі розташування полку;

дотримуватися правил деонтології і лікарської етики та вимагати цього від підлеглих;

організовувати створення в полку системи надання екстреної медичної допомоги та стабілізації стану хворого, що проводяться терміново у разі гострого захворювання (поранення, травми, отруєння);

особисто володіти прийомами надання екстреної медичної допомоги і стабілізації стану хворого та навчати їм підлеглих;

проводити лікувально-профілактичні і покладені на медичну службу протиепідемічні заходи; вивчати умови, що забезпечують безпеку виконання навчально-бойових завдань; стежити за виконанням установлених санітарних норм розміщення, харчування, водопостачання, лазно-прального обслуговування особового складу;

організовувати якісне проведення медичного огляду та обстеження особового складу, особисто брати участь в амбулаторному прийомі, оглядати хворих, що перебувають у медичному пункті і направляються до закладів охорони здоров’я; знати стан хворих, що залишаються в медичному пункті, і контролювати їх лікування; знати стан хворих, що перебувають в інших закладах охорони здоров’я, і періодично їх відвідувати;

організовувати медичне забезпечення особового складу полку на заняттях з бойової підготовки, а також під час проведення спортивних заходів;

організовувати проведення медичною службою заходів з профілактики травматизму, отруєнь, теплових (сонячних) ударів, відморожень та інших нещасних випадків;

здійснювати медичний контроль за фізичною підготовкою особового складу полку; разом із начальником фізичної підготовки та спорту розробляти заходи щодо зміцнення здоров’я та фізичного розвитку військовослужбовців;

брати участь у проведенні щорічного оцінювання військовослужбовців медичного пункту та надавати начальникові кадрового органу пропозиції щодо зарахування медичних працівників (фахівців) до резерву кандидатів для просування по службі;

організовувати санітарно-просвітницьку роботу, особисто проводити з військовослужбовцями заняття з особистої та колективної гігієни;

у взаємодії із заступником командира полку з морально-психологічного забезпечення пропагувати серед військовослужбовців і членів їх сімей здоровий спосіб життя;

брати участь у розробленні режиму харчування і складанні розкладок продуктів; здійснювати систематичний медичний контроль за якістю харчування особового складу та якістю води, що ним вживається;

вести постійне медичне спостереження за особами з хронічними захворюваннями, надавати командирам підрозділів рекомендації щодо зміцнення їх здоров’я і контролювати їх виконання;

виявляти разом із командирами підрозділів та їх заступниками з морально-психологічного забезпечення, військовим психологом полку військовослужбовців, схильних до алкоголізму, токсикоманії та вживання наркотичних засобів і психотропних речовин;

контролювати санітарний стан району розташування полку, їдалень, жилих приміщень та господарських служб; здійснювати контроль за своєчасністю миття військовослужбовців строкової військової служби в лазні і заміни їм натільної та постільної білизни, рушників та шкарпеток;

аналізувати стан захворюваності серед особового складу полку, щомісяця доповідати командирові полку і начальникові медичної служби вищої ланки управління про результати аналізу з пропозиціями щодо запобігання захворюванням і поліпшення санітарного стану особового складу та об’єктів полку, негайно — про інфекційні захворювання або випадки, які можуть позначитися на санітарно-епідемічному стані полку, про кожен випадок госпіталізації військовослужбовців, зумовленої травмуванням;

організовувати ведення обліку, зберігання і належне використання медичного майна і техніки, не рідше ніж двічі на рік проводити їх перевірку, а перевірку наявності отруйних речовин і наркотичних засобів (психотропних речовин) — не рідше ніж один раз на три місяці, не допускати їх використання не за призначенням;

організовувати проведення заходів щодо ліцензування провадження господарської діяльності з медичної практики медичного пункту полку.”;

52) у назві підрозділу “Помічник командира полку з фінансово-економічної роботи — начальник фінансової служби” слово “полку” замінити словом “бригади”;

53) у статті 88:

абзац другий частини другої після слів “особового складу” доповнити словами “та отримання заробітної плати працівниками”;

у тексті статті слово “полку” замінити словом “бригади”;

54) у назві підрозділу “Начальник фізичної підготовки і спорту полку” слово “полку” замінити словом “бригади”;

55) у статті 89 слово “полку” замінити словом “бригади”, а слово “полкові” виключити;

56) у назві підрозділу “Начальник розвідки полку” слово “полку” замінити словом “бригади”;

57) у статті 90:

в абзаці третьому частини другої слово “з’єднання” замінити словами “вищої ланки управління”;

у тексті статті слово “полку” замінити словом “бригади”;

58) у назві підрозділу “Начальник зв’язку полку” слово “полку” замінити словом “бригади”;

59) у статті 91:

абзац четвертий частини другої після слів “поштових відправлень” доповнити словами “та друкованих періодичних видань”;

у тексті статті слово “полку” замінити словом “бригади”;

60) у назві підрозділу “Начальник служби метрології та стандартизації (метролог) полку” та у тексті статті 92 слово “полку” замінити словом “бригади”;

61) у назві підрозділу “Начальник служби ракетно-артилерійського озброєння полку” та у тексті статті 93 слово “полку” замінити словом “бригади”;

62) у назві підрозділу “Начальник бронетанкової служби полку” та
у тексті статті 94 слово “полку” замінити словом “бригади”;

63) у назві підрозділу “Начальник автомобільної служби полку” та
у тексті статті 95 слова “полку” та “полк” замінити відповідно словами “бригади” та “бригаду”;

64) у назві підрозділу “Начальник служби пально-мастильних матеріалів полку” слово “полку” замінити словом “бригади”;

65) у статті 96:

в абзаці третьому частини другої слово “проведення” замінити словом “виконання”;

у тексті статті слово “полку” замінити словом “бригади”;

66) у назві підрозділу “Начальник продовольчої служби полку” та
у тексті статті 97 слово “полку” замінити словом “бригади”;

67) у назві підрозділу “Начальник речової служби полку” слово “полку” замінити словом “бригади”;

68) у статті 98:

у частині другій:

в абзаці четвертому слова “старшинами підрозділів” замінити словами “сержантами із матеріального забезпечення (старшинами) рот”;

абзаци п’ятий — восьмий викласти в такій редакції:

“забезпечувати своєчасну видачу обмундирування військовослужбовцям, його пошиття військовослужбовцям офіцерського складу, а також контролювати якість такого пошиття;

забезпечувати підрозділи необхідним інвентарем та інструментом для стрижки волосся, проведення поточного ремонту обмундирування і взуття;

організовувати щотижня миття в лазні особового складу підрозділів бригади, який розміщується в казармах, та всього особового складу підрозділів бригади, залученого до навчань та занять у полі, забезпечувати його миючими засобами, проводити заміну натільної та постільної білизни і рушників, інструктувати чергового лазні;

організовувати через сержантів із матеріального забезпечення (старшин) рот індивідуальне припасування обмундирування та взуття, таврування майна перед видачею його в підрозділи, правильну експлуатацію та ремонт техніки, речового та іншого майна служби;”;

у тексті статті слово “полку” замінити словом “бригади”;

69) у назві підрозділу “Помічник командира полку з правової роботи (юрисконсульт полку)” та у тексті статті 99 слово “полку” замінити словом “бригади”;

70) у статті 100:

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

“організовувати та проводити заходи з правової підготовки та брати участь у правовому вихованні особового складу бригади, правовому інформуванні особового складу, надавати консультації з питань, пов’язаних із діяльністю бригади;”;

у тексті статті слово “полку” замінити словом “бригади”;

71) у частині другій статті 101 слова “полку (дивізіону кораблів)” замінити словом “бригади”;

72) у статті 102:

в абзаці четвертому слова “офіцерами, сержантами (старшинами)” замінити словами “військовослужбовцями офіцерського, сержантського і старшинського складу”;

в абзаці восьмому слова “прапорщиків (мічманів), сержантів (старшин)” замінити словами “військовослужбовців сержантського і старшинського складу”;

в абзаці дев’ятому слова “якості та морально-психологічний стан офіцерів, прапорщиків (мічманів), сержантів (старшин)” замінити словами “та морально-психологічні якості кожного військовослужбовця офіцерського, сержантського і старшинського складу”, а після слів “роботу з” доповнити словом “їх”;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

“здійснювати добір кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського і старшинського складу, кандидатів для вступу до вищих військових навчальних закладів; перевіряти відповідність кандидатів для призначення на вакантні посади рядового, сержантського і старшинського складу визначеним вимогам до таких посад;”;

73) доповнити розділ після підрозділу “Командир батальйону (корабля 3 рангу)” новим підрозділом такого змісту:

“Головний старшина батальйону
(дивізіону, ескадрильї, корабля 2 рангу,
бойової частини корабля 1 рангу)

1021. Головний старшина батальйону (дивізіону, ескадрильї, корабля
2 рангу, бойової частини корабля 1 рангу) (далі — головний старшина батальйону) в мирний і воєнний час відповідає за надання командирові батальйону інформації та пропозицій з питань професійного розвитку, просування по службі та з інших питань проходження військової служби військовослужбовцями сержантського (старшинського) складу батальйону, навчання і виховання сержантів (старшин), координацію діяльності головних сержантів підрозділів та згуртування сержантського (старшинського) складу батальйону, військову дисципліну сержантів (старшин), правильне несення служби добовим нарядом батальйону.

Головний старшина батальйону підпорядковується командиру батальйону та є прямим начальником для військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу батальйону.”;

1022. Головний старшина батальйону зобов’язаний:

надавати допомогу головним сержантам підрозділів у підтриманні бойової готовності особового складу, озброєння і техніки батальйону;

знати тактику дій батальйону в різних видах бою, досконало знати і вміло володіти основними видами озброєння і техніки батальйону;

постійно підтримувати високий рівень професійних знань, вмінь та навичок, працювати над їх вдосконаленням;

знати, дотримуватися особисто та вимагати від підлеглого особового складу неухильного дотримання норм міжнародного гуманітарного права;

знати керівні документи із бойової підготовки, вимагати виконання їх вимог сержантами (старшинами) батальйону, брати участь у плануванні, організації, проведенні заходів із бойової підготовки батальйону та заходів професійного розвитку військовослужбовців сержантського (старшинського) складу;

брати участь в організації занять із бойової підготовки особового складу батальйону, безпосередньо проводити інструкторсько-методичні заняття із сержантами (старшинами) підрозділів, вести облік професійної підготовки військовослужбовців сержантського (старшинського) складу батальйону, своєчасно доповідати командирові батальйону про всі виявлені недоліки в підготовці військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу;

контролювати та координувати проведення занять сержантами (старшинами) батальйону, надавати їм методичну та практичну допомогу, організовувати заходи із вдосконалення їх методичної майстерності;

координувати діяльність головних сержантів підрозділів батальйону, вимагати ефективного виконання покладених на них обов’язків;

доповідати командирові батальйону стосовно проблемних питань проходження військової служби та потреб у всебічному забезпеченні військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу, надавати пропозиції щодо їх вирішення;

здійснювати контроль за додержанням військовослужбовцями рядового і сержантського (старшинського) складу військової дисципліни, виконанням ними правил носіння військової форми;

стежити за виконанням розпорядку дня підрозділами батальйону, вживати заходів для запобігання вчиненню кримінальних та інших правопорушень військовослужбовцями рядового і сержантського (старшинського) складу батальйону;

негайно доповідати командирові батальйону та головному старшині бригади про надзвичайні події в батальйоні, факти порушення військової дисципліни, випадки втрати чи несправності озброєння, техніки та інших матеріальних засобів;

постійно працювати над удосконаленням особистого стилю роботи та керівництва, бути взірцем для особового складу батальйону щодо виконання службових обов’язків;

знати військове звання, прізвище, ім’я та по батькові головних сержантів підрозділів батальйону, дату народження, віросповідання, ділові та морально-психологічні якості, захоплення, рід занять до військової служби, родинний стан, успіхи і недоліки у службі;

піклуватися про підлеглих, ставитися до них з повагою, не принижувати їх честі та гідності, знати потреби військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу, порушувати перед командиром батальйону та головним старшиною бригади питання про задоволення цих потреб;

проводити роботу з підтримання на належному рівні морально-психологічного стану військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу батальйону, працювати над згуртуванням сержантського (старшинського) колективу, виховувати поважне ставлення військовослужбовців сержантського (старшинського) складу батальйону до їх належності до професійного сержантського корпусу Збройних Сил України, працювати над вдосконаленням їх лідерських якостей;

проводити індивідуально-виховну роботу із сержантами (старшинами) батальйону, визначати завдання головним сержантам підрозділів щодо проведення індивідуально-виховної роботи з окремими військовослужбовцями, які потребують додаткової уваги;

надавати допомогу головним сержантам підрозділів батальйону в підготовці особового складу, озброєння, техніки до занять (навчань), виконання завдань за призначенням;

брати участь в організації збору, аналізу та узагальнення досвіду, отриманого особовим складом під час виконання завдань за призначенням, його подальшого використання з метою підвищення ефективності виконання покладених на батальйон завдань, збереження життя і здоров’я особового складу;

вимагати дотримання військовослужбовцями рядового і сержантського (старшинського) складу батальйону заходів безпеки на заняттях (стрільбах, навчаннях), під час ремонтних та господарських робіт;

розподіляти наряди на службу між підрозділами батальйону, перевіряти правильність ведення листів нарядів у підрозділах, хід несення служби особами добового наряду, які призначені від підрозділів батальйону;

організовувати підтримання внутрішнього порядку в батальйоні та утримання в чистоті території, закріпленої за ним;

організовувати роботу сержантів (старшин) з перспективного планування підготовки (навчання) та просування по службі військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу батальйону, надавати командирові батальйону пропозиції стосовно направлення військовослужбовців сержантського (старшинського) складу на навчальні курси та призначення на посади;

брати участь у проведенні щорічного оцінювання військовослужбовців сержантського (старшинського) складу та погоджувати оцінні картки головних сержантів підрозділів батальйону, надавати пропозиції командирові батальйону щодо зарахування військовослужбовців до резерву кандидатів для просування по службі;

брати участь у засіданнях атестаційної комісії бригади з питань проходження військової служби військовослужбовцями рядового і сержантського (старшинського) складу батальйону;

надавати рекомендації командирам підрозділів батальйону щодо організації роботи із сержантським (старшинським) складом;

щомісяця здійснювати підбиття підсумків із сержантським (старшинським) складом батальйону з питань бойової підготовки, стану служби військ та військової дисципліни, про результати та пропозиції доповідати командирові батальйону і головному старшині бригади;

проводити аналіз ефективності роботи Ради сержантів батальйону, сприяти її роботі та виконанню її рішень, особисто брати участь у засіданнях Ради сержантів батальйону;

подавати командирові батальйону пропозиції щодо заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу батальйону;

брати участь у роботі з присвоєння чергових військових звань, класної кваліфікації військовослужбовцям рядового і сержантського (старшинського) складу батальйону;

у разі відсутності в батальйоні офіцерів виконувати обов’язки командира батальйону.

Головний старшина батальйону для виконання покладених на нього завдань зобов’язаний знати визначені місця дислокації батальйону, організаційно-штатну структуру, бойовий та чисельний склад підрозділів, морально-психологічні якості особового складу, вплив соціально-політичної обстановки в районі дислокації батальйону на бойову готовність військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу, рівень готовності підрозділів батальйону до виконання завдань за призначенням.”;

74) у статті 104:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“знати ділові та морально-психологічні якості кожного військовослужбовця офіцерського, сержантського і старшинського складу батальйону, постійно вести з ними індивідуально-виховну роботу та роботу з підвищення рівня їх підготовки за спеціальністю;”;

в абзаці шостому слова “що прибуває” замінити словами “яке прибуло”;

у тексті статті слово “полку” замінити словом “бригади”;

75) у статті 106:

в абзаці третьому слова “офіцерами, прапорщиками та сержантами” замінити словами “військовослужбовцями офіцерського, сержантського і старшинського складу”;

абзац шостий викласти в такій редакції:

“знати ділові та морально-психологічні якості кожного військовослужбовця офіцерського, сержантського і старшинського складу батальйону, постійно вести з ними індивідуально-виховну роботу та роботу з підвищення рівня їх підготовки за спеціальністю;”;

абзац дванадцятий виключити;

76) назву підрозділу “Заступник командира батальйону (корабля
3 рангу) з виховної роботи” викласти в такій редакції:

“Заступник командира батальйону (корабля 3 рангу)
з морально-психологічного забезпечення”;

77) у статті 107:

у частині першій слова “за гуманітарну підготовку, інформаційну і культурно-виховну роботу, дозвілля військовослужбовців, за їх соціальний захист” замінити словами “за національно-патріотичну підготовку та інформаційну роботу, організацію дозвілля військовослужбовців роти, їх соціальний захист”;

у тексті статті слова “з виховної роботи” замінити словами
“з морально-психологічного забезпечення”;

78) у статті 108:

в абзацах першому та третьому слова “виховної роботи” замінити словами “морально-психологічного забезпечення”;

абзац п’ятий після слова “своєї” доповнити словом “військової”;

абзаци восьмий, дев’ятий та тринадцятий викласти в такій редакції:

“знати ділові та морально-психологічні якості кожного військовослужбовця офіцерського, сержантського і старшинського складу батальйону (корабля); брати участь у роботі з кадрами, їх атестуванні, доборі кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом на посадах рядового, сержантського і старшинського складу, а також у розподілі за підрозділами поповнення, яке прибуло до батальйону (корабля);

організовувати проведення навчально-виховних заходів з офіцерами батальйону (корабля), проводити з ними заняття з воєнної педагогіки і психології, особисто навчати їх практиці роботи з особовим складом, надавати необхідну методичну допомогу;”;

“разом із штабом батальйону організовувати і здійснювати заходи щодо психологічної підготовки особового складу до дій в екстремальних умовах мирного і воєнного часу, захисту від інформаційно-психологічного впливу противника;”;

в абзаці сімнадцятому слова “виховної роботи” замінити словами “морально-психологічного забезпечення”;

в абзаці двадцятому слова “культурно-виховну, духовно-освітню роботу і дозвілля особового складу” замінити словами “заходи культурологічної роботи, дозвілля та душпастирської опіки особового складу бригади (полку, окремого батальйону) та членів їх сімей”;

в абзаці двадцять першому слова “виховної роботи” замінити словами “заходів морально-психологічного забезпечення”;

в абзаці двадцять третьому слова “злочинів, правопорушень, надзвичайних подій та дисциплінарних провинностей, учинених особовим складом” замінити словами “подій, кримінальних правопорушень, адміністративних корупційних та військових адміністративних правопорушень, вчинених військовослужбовцями”;

в абзаці двадцять четвертому слова “виховної роботи” замінити словами “морально-психологічного забезпечення”;

у тексті статті слово “полку” замінити словом “бригади”;

79) у статті 110:

в абзаці четвертому слова “якості та морально-психологічний стан” замінити словами “та морально-психологічні якості”, а слово “індивідуальну” — словами “індивідуально-виховну”;

в абзаці п’ятому слова “офіцерами та прапорщиками” замінити словами “військовослужбовцями офіцерського, сержантського і старшинського складу”;

79) доповнити розділ після підрозділу “Заступник командира батальйону з озброєння (технічної частини)” новими підрозділами такого змісту:

“Начальник медичного пункту бригади (полку,
окремого батальйону, батальйону)

1101. Начальник медичного пункту бригади (полку, окремого батальйону, батальйону) відповідає за організацію і якість надання медичної допомоги, обстеження і лікування хворих, стан лікувально-діагностичної роботи в медичному пункті; підтримання внутрішнього порядку в лікувально-діагностичних відділеннях (кабінетах) та інших підрозділах медичного пункту, а також у лазареті; бойову і спеціальну підготовку, виховання, військову і трудову дисципліну особового складу медичного пункту; стан і збереженість техніки, медичного майна та інших матеріальних цінностей; матеріально-технічне і побутове забезпечення медичного пункту.

Начальник медичного пункту бригади безпосередньо підпорядковується начальникові медичної служби бригади (полку, окремого батальйону, батальйону), він є прямим начальником особового складу медичного пункту. На час відсутності начальника медичної служби начальник медичного пункту виконує його обов’язки.

Начальник медичного пункту бригади (полку, окремого батальйону, батальйону) зобов’язаний:

розробляти, організовувати та контролювати проведення заходів щодо набуття спроможності медичного пункту до роботи в екстремальних умовах мирного та воєнного часу;

керувати лікувально-діагностичною роботою в медичному пункті, розробляти заходи щодо її постійного вдосконалення, контролювати своєчасність, повноту та якість обстеження, лікування хворих і нагляду за ними;

здійснювати керівництво підготовкою та вихованням особового складу медичного пункту, особисто проводити заняття з лікарями та середнім медичним персоналом з підвищення їх професійного рівня;

дотримуватися правил деонтології і лікарської етики та вимагати цього від підлеглих;

надавати командирам підрозділів допомогу з проведення військово-медичної підготовки, організовувати проведення інструкторсько-методичних занять з інструкторами з тактичної медицини (санітарними інструкторами) з організації навчання військовослужбовців прийомам надання домедичної допомоги в порядку само- і взаємодопомоги, а також заходам щодо попередження інфекційних захворювань, особистої та колективної гігієни, здорового способу життя;

установлювати і підтримувати розпорядок дня та статутний порядок у медичному пункті;

у встановленому порядку доповідати безпосередньому начальникові про надзвичайні випадки в медичному пункті, наявність значної кількості хворих з однорідними хворобами і хворих з ознаками насильства або отруєння та про медичні помилки, допущені в медичному пункті;

забезпечувати надання екстреної медичної допомоги та стабілізації стану хворого, що проводяться терміново у разі гострого захворювання (поранення, травми, отруєння);

особисто володіти прийомами надання екстреної медичної допомоги і стабілізації стану хворого та навчати їм підлеглих;

якісно проводити медичний огляд та обстеження особового складу в медичному пункті, особисто проводити амбулаторний прийом, забезпечувати стаціонарне обстеження і лікування хворих у лазареті медичного пункту до 14 діб;

знати стан хворих, які лікуються в медичному пункті, контролювати їх лікування;

організовувати стаціонарне лікування в лазареті медичного пункту нетранспортабельних хворих (поранених, травмованих, отруєних) до поліпшення їх стану і переведення в лікувально-профілактичний заклад;

забезпечувати тимчасову ізоляцію інфекційних хворих, а також осіб з підозрою на інфекційні захворювання до направлення їх у лікувально-профілактичний заклад;

проводити відновлювальне лікування в медичному пункті військовослужбовців після виписки їх з госпіталю відповідно до висновків медичних працівників (фахівців);

організовувати направлення і транспортування в госпіталь хворих, які потребують госпітального обстеження і лікування, проведення консультацій у медичних працівників (фахівців) лікувально-профілактичних закладів;

брати участь у плануванні та проводити диспансеризацію військовослужбовців військової частини з метою раннього виявлення хворих у підрозділах; виявляти осіб, які потребують санаторно-курортного лікування;

здійснювати медичний контроль за станом здоров’я військовослужбовців, які заступають у варту (проводити опитування щодо скарг і огляд безпосередньо перед заступанням у варту);

здійснювати санітарний нагляд за транспортними засобами, виділеними для перевезення особового складу, екіпіруванням, організацією харчування, водопостачання, розміщення, відпочинку військовослужбовців під час військових перевезень, а також за районами очікування, завантаження і розвантаження особового складу;

організовувати медичне оснащення та забезпечувати санітарний стан кімнати особистої гігієни і профілактики гінекологічних захворювань для жінок-військовослужбовців;

брати участь у проведенні заходів військово-медичної підготовки особового складу, пропаганди гігієнічних знань, здорового способу життя;

брати участь у розробленні режиму харчування і складанні розкладок продуктів; здійснювати систематичний медичний контроль за якістю харчування особового складу та якістю води, що ним вживається;

вести постійне медичне спостереження за особами з хронічними захворюваннями, надавати командирам підрозділів рекомендації щодо зміцнення їх здоров’я і контролювати їх виконання;

брати участь у розробленні та здійсненні комплексу санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів;

аналізувати стан захворюваності серед особового складу батальйону, щотижня доповідати безпосередньому командирові (начальникові) про результати аналізу з пропозиціями щодо запобігання захворюванням і поліпшення санітарного стану особового складу та об’єктів батальйону, негайно — про інфекційні захворювання або випадки, які можуть позначитися на санітарно-епідемічному стані батальйону, про кожен випадок госпіталізації військовослужбовців, зумовленої травмуванням (отруєнням);

визначати потребу та організовувати забезпечення медичного пункту лікарськими засобами і медичним майном, а також речовим майном, пально-мастильними матеріалами та іншими видами матеріального забезпечення;

організовувати накопичення та зберігання запасів медичного майна на особливий період, утримання його в постійній готовності до видачі і використання за призначенням;

організовувати ведення обліку, зберігання і належне використання медичного майна і техніки в медичному пункті, не рідше ніж двічі на рік проводити їх перевірку, а перевірку наявності отруйних речовин і наркотичних засобів (психотропних речовин) — не рідше ніж один раз на місяць, не допускати їх використання не за призначенням;

організовувати технічне і метрологічне забезпечення майна та техніки медичного пункту;

організовувати здійснення заходів щодо ліцензування провадження господарської діяльності з медичної практики медичного пункту батальйону;

брати участь у проведенні щорічного оцінювання військовослужбовців медичного пункту та надавати пропозиції начальникові медичної служби щодо зарахування медичних працівників (фахівців) до резерву кандидатів для просування по службі.

Начальник медичної служби батальйону
(дивізіону, окремої роти) — фельдшер

1102. Начальник медичної служби батальйону (дивізіону, окремої роти) — фельдшер відповідає за організацію медичного забезпечення батальйону, проведення профілактичних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів у батальйоні, своєчасне виявлення та надання необхідної медичної допомоги хворим (пораненим, травмованим, отруєним).

Начальник медичної служби батальйону — фельдшер підпорядковується командирові батальйону і є прямим начальником особового складу медичної служби батальйону.

На доповнення вимог, зазначених у статтях 82—84 цього Статуту, начальник медичної служби батальйону — фельдшер зобов’язаний:

надавати медичну допомогу військовослужбовцям у разі хвороби (поранення, травмування, отруєння) під час проведення занять, ремонтних та господарських робіт;

дотримуватися правил деонтології і лікарської етики та вимагати цього від підлеглих;

володіти прийомами надання екстреної медичної допомоги та стабілізації стану хворого, що проводяться терміново у разі гострого захворювання (поранення, травми, отруєння);

здійснювати постійний контроль за станом здоров’я та фізичного розвитку військовослужбовців батальйону;

брати участь у проведенні медичних оглядів особового складу підрозділів батальйону;

контролювати своєчасне і повне доведення до кожного військовослужбовця встановлених норм забезпечення;

здійснювати медичний контроль за якістю приготування їжі, а також за станом джерел водопостачання в районі розташування батальйону та забезпеченням водою особового складу;

організовувати виконання санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів у батальйоні;

вимагати від військовослужбовців батальйону дотримання правил особистої та колективної гігієни, здорового способу життя;

отримувати медичне майно і лікарські засоби для комплектування сумок санітарів, санітарних інструкторів та аптечок індивідуальних, видавати індивідуальні засоби медичного захисту, домедичної допомоги та профілактики інструкторам з тактичної медицини рот; періодично контролювати укомплектованість сумок та аптечок;

проводити регулярні інструкторсько-методичні заняття з інструкторами з тактичної медицини рот, санітарами взводів та стрільцями-санітарами відділень з організації навчання військовослужбовців прийомам надання домедичної допомоги в порядку само- і взаємодопомоги, а також заходам щодо попередження інфекційних захворювань;

організовувати загартовування військовослужбовців батальйону з використанням водних, сонячних та повітряних процедур у поєднанні із заняттями з фізичної підготовки і спорту;

надавати пропозиції командирові батальйону щодо виконання правил техніки безпеки, виробничої санітарії та інших вимог щодо охорони праці під час проведення занять, ремонтних та господарських робіт.”;

81) у статті 112:

в абзаці третьому слова “офіцерами, прапорщиками (мічманами) і сержантами (старшинами)” замінити словами “військовослужбовцями офіцерського, сержантського і старшинського складу”;

абзаци п’ятий і шостий викласти в такій редакції:

“досконало знати і вміло володіти всіма видами зброї і техніки роти, правильно їх зберігати, використовувати та особисто перевіряти їх наявність, утримання та бойову готовність, проводити планові та позапланові (раптові) перевірки наявності та стану озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки, пально-мастильних матеріалів та майна роти;

перевіряти знання і практичні навички військовослужбовців роти (корабля);”;

в абзаці дев’ятому слова “солдатів, сержантів (старшин) і” замінити словами “військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу та”;

в абзаці десятому слова “якості та морально-психологічний стан” замінити словами “та морально-психологічні якості”, а слова “індивідуальну виховну” — словами “індивідуально-виховну”;

абзац двадцять третій викласти в такій редакції:

“здійснювати добір кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом на посадах рядового, сержантського і старшинського складу та вступу до вищих військових навчальних закладів;”;

в абзаці двадцять четвертому слова “солдатів, сержантів (старшин)” замінити словами “військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу”, а слова “на конкурсній основі” виключити;

доповнити статтю частиною такого змісту:

“Крім того, командир окремої роти зобов’язаний:

проводити контрольні заняття з підрозділами після закінчення їх бойового злагодження;

організовувати охорону роти, контроль за несенням служби, не менше ніж один раз на тиждень особисто перевіряти стан її несення;

затверджувати розкладку продуктів на тиждень, організовувати щоденний контроль за якістю приготування та повнотою видачі їжі для особового складу, особисто перевіряти не менше ніж один раз на тиждень якість приготування їжі;

забезпечувати збереження коштів під час доставлення їх до роти;

для доставлення коштів надавати транспорт і озброєну охорону;

забезпечувати правильне утримання та експлуатацію житлового фонду та інших споруд на території роти, а також їх пожежну безпеку;

вживати заходів для охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів у місці розташування роти під час проведення заходів з бойової підготовки, повсякденної діяльності.”;

82) доповнити розділ після підрозділу “Командир роти (корабля 4 рангу)” новим підрозділом такого змісту:

“Головний сержант роти (батареї)

1121. Головний сержант роти (батареї) (далі — головний сержант роти) в мирний і воєнний час відповідає за надання командирові роти інформації та пропозицій з питань професійного розвитку, просування по службі та з інших питань проходження військової служби військовослужбовцями рядового і сержантського (старшинського) складу роти, їх навчання і виховання, військову дисципліну, організацію правильного зберігання і експлуатації озброєння, техніки та іншого майна роти, підтримання внутрішнього порядку в підрозділі, правильне несення служби добовим нарядом роти.

Головний сержант роти підпорядковується командирові роти та є прямим начальником військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу роти.

1122. Головний сержант роти зобов’язаний:

організовувати роботу сержантського (старшинського) складу з підтримання бойової готовності особового складу, озброєння і техніки роти;

знати тактику дій роти в різних видах бою, досконало знати і вміло володіти всіма видами озброєння і техніки роти;

постійно підтримувати високий рівень професійних знань, вмінь та навичок, працювати над їх удосконаленням;

знати, дотримуватися особисто та вимагати від підлеглого особового складу неухильного дотримання норм міжнародного гуманітарного права;

знати керівні документи з бойової підготовки, вимагати виконання їх вимог сержантами (старшинами) роти, надавати пропозиції командирові роти щодо планування, організації, проведення заходів із бойової підготовки та заходів з професійного розвитку сержантського (старшинського) складу роти, вдосконалення їх методичної підготовки, брати участь у складанні розкладу занять роти на тиждень;

організовувати проведення сержантським (старшинським) складом занять із бойової підготовки особового складу роти, контролювати та координувати проведення ними занять, надавати методичну та практичну допомогу, вести облік професійної підготовки військовослужбовців сержантського (старшинського) складу роти;

безпосередньо проводити показові, інструкторсько-методичні та контрольні заняття із сержантським (старшинським) складом роти;

надавати допомогу сержантському (старшинському) складу в організації роботи з особовим складом, вимагати ефективного виконання покладених на них обов’язків;

доповідати командирові роти стосовно проблемних питань проходження військової служби військовослужбовцями рядового і сержантського (старшинського) складу роти, здійснювати через сержанта із матеріального забезпечення (старшину) роти організацію їх всебічного забезпечення;

здійснювати контроль за додержанням військовослужбовцями рядового і сержантського (старшинського) складу військової дисципліни, виконанням ними правил носіння військової форми одягу, доповідати командирові роти про застосовані ним заохочення і накладені на військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу стягнення;

стежити за виконанням розпорядку дня в підрозділі, вживати заходів для запобігання вчиненню кримінальних та інших правопорушень військовослужбовцями рядового і сержантського (старшинського) складу роти;

негайно доповідати командирові роти та головному старшині батальйону про надзвичайні події в роті, факти порушення військової дисципліни, випадки втрати чи несправності озброєння, техніки та інших матеріальних засобів;

постійно працювати над удосконаленням особистого стилю роботи та керівництва, бути взірцем для особового складу роти щодо виконання службових обов’язків;

знати військове звання, прізвище, ім’я та по батькові сержантів (старшин) роти, дату народження, віросповідання, ділові та морально-психологічні якості, захоплення, рід занять перед військовою службою, родинний стан, успіхи і недоліки у службі;

піклуватися про підлеглих, ставитися до них із повагою, не принижувати їх честі та гідності, знати потреби військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу, порушувати перед командиром роти та головним старшиною батальйону питання про задоволення цих потреб;

організовувати спортивно-масову роботу в підрозділі та заходи щодо зміцнення здоров’я військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу роти, їх фізичної тренованості та загартованості;

проводити роботу з підтримання на належному рівні морально-психологічного стану військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу роти, працювати над згуртуванням військового колективу, сприяти формуванню в особового складу почуття взаємоповаги і взаємодовіри, відповідальності за успішні дії підрозділу;

виховувати поважне ставлення військовослужбовців сержантського (старшинського) складу роти до їх належності до професійного сержантського корпусу Збройних Сил України, працювати над вдосконаленням їх лідерських якостей;

проводити індивідуально-виховну роботу з військовослужбовцями рядового і сержантського (старшинського) складу, визначати завдання сержантам (старшинам) підрозділів роти щодо проведення індивідуально-виховної роботи з окремими військовослужбовцями, які потребують додаткової уваги;

стежити за правильним зберіганням і експлуатацією озброєння, техніки та іншого майна роти, не менше ніж раз на місяць особисто проводити їх огляд та перевірку наявності;

надавати допомогу головним сержантам підрозділів роти в підготовці особового складу, озброєння, техніки до занять (навчань), виконання завдань за призначенням;

організовувати збір, аналіз та узагальнення досвіду, отриманого особовим складом під час виконання завдань за призначенням, його подальше використання з метою підвищення ефективності виконання покладених на роту завдань, збереження життя і здоров’я особового складу;

вимагати дотримання військовослужбовцями рядового і сержантського (старшинського) складу роти заходів безпеки на заняттях (стрільбах, навчаннях) та під час ремонтних та господарських робіт;

розподіляти наряди на службу між підрозділами роти, особисто визначати черговість нарядів сержантів (старшин), вести лист нарядів військовослужбовців сержантського (старшинського) складу роти, перевіряти правильність ведення листів нарядів у підрозділах;

організовувати і контролювати підготовку військовослужбовців роти до несення служби в добовому наряді, інструктувати їх та своєчасно направляти на розвід, перевіряти хід несення служби особами добового наряду роти;

стежити за підтриманням внутрішнього порядку в роті, організовувати утримання в чистоті та порядку приміщень роти і ділянки території, закріпленої за нею;

проводити роботу з перспективного планування підготовки (навчання) та просування по службі військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу роти, надавати командирові роти пропозиції стосовно їх направлення на навчальні курси та призначення на посади;

брати участь у проведенні щорічного оцінювання військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу та погоджувати оцінні картки сержантів (старшин) роти, надавати пропозиції командирові роти щодо зарахування військовослужбовців до резерву кандидатів для просування по службі;

один раз на місяць звіряти дані ротного обліку особового складу з обліковими даними військової частини;

надавати рекомендації командирам підрозділів роти щодо організації роботи із сержантським (старшинським) складом;

щотижня проводити підбиття підсумків із сержантським (старшинським) складом роти з питань бойової підготовки, стану служби військ та військової дисципліни, про результати та пропозиції доповідати командирові роти і головному старшині батальйону;

брати участь у роботі з присвоєння чергових військових звань, класної кваліфікації військовослужбовцям рядового і сержантського (старшинського) складу роти.”;

83) в абзаці четвертому статті 114 слова “прапорщиками, сержантами” замінити словами “військовослужбовцями сержантського і старшинського складу”;

84) назву підрозділу “Заступник командира роти з виховної роботи” викласти в такій редакції:

“Заступник командира роти з морально-психологічного забезпечення”;

85) у статті 115:

у частині першій слова “організацію і проведення виховної роботи” та “за гуманітарну підготовку, інформаційну і культурно-виховну роботу, дозвілля військовослужбовців, за їх соціальний захист” замінити відповідно словами “організацію і проведення заходів з морально-психологічного забезпечення” та “за національно-патріотичну підготовку та інформаційну роботу, організацію дозвілля військовослужбовців роти, їх соціальний захист”;

у другому реченні частини другої слова “У виховній роботі з особовим складом” замінити словами “У заходах з морально-психологічного забезпечення”;

у тексті статті слова “з виховної роботи” замінити словами
“з морально-психологічного забезпечення”;

86) у статті 116:

в абзаці другому слова “планувати виховну роботу” замінити словами “планувати заходи з морально-психологічного забезпечення”;

абзац п’ятий після слова “своєї” доповнити словом “військової”;

абзаци дев’ятий, десятий та дванадцятий викласти в такій редакції:

“знати ділові та морально-психологічні якості кожного військовослужбовця офіцерського, сержантського і старшинського складу роти;

організовувати проведення навчально-виховних заходів з офіцерами роти, проводити з ними заняття з воєнної педагогіки і психології, особисто навчати їх практиці роботи з особовим складом, надавати необхідну методичну допомогу;”;

“здійснювати заходи щодо психологічної підготовки особового складу до дій в екстремальних умовах мирного і воєнного часу, захисту від інформаційно-психологічного впливу противника;”;

в абзаці тринадцятому слова “виховну роботу” замінити словами “заходи з морально-психологічного забезпечення”;

абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:

“організовувати і проводити заходи з культурологічної роботи, дозвілля та душпастирської опіки особового складу роти та членів їх сімей;”;

в абзаці вісімнадцятому слова “виховної роботи” замінити словами “морально-психологічного забезпечення”;

в абзаці дев’ятнадцятому слова “разом з командиром роти організовувати та проводити культурно-масову та спортивну роботу
з особовим складом, керувати художньою самодіяльністю роти” замінити словами “організовувати і проводити заходи з культурологічної роботи, дозвілля та душпастирської опіки особового складу роти та членів їх сімей”;

в абзаці двадцятому слова “виховної роботи” замінити словами “заходів з морально-психологічного забезпечення”;

абзац двадцять перший викласти в такій редакції:

“вести облік подій, кримінальних правопорушень, адміністративних корупційних та військових адміністративних правопорушень, учинених військовослужбовцями;”;

у тексті статті слова “з виховної роботи” замінити словами
“з морально-психологічного забезпечення”;

87) в абзаці четвертому статті 118 слова “якості та морально-психологічний стан” замінити словами “та морально-психологічні якості”;

88) доповнити розділ після підрозділу “Заступник командира роти
з озброєння (технічної частини, старший технік)” новими підрозділами такого змісту:

“Сержант-інструктор (старшина-інструктор)
навчальної роти (навчальної батареї)

1181. Сержант-інструктор (старшина-інструктор) навчальної роти (навчальної батареї) (далі — сержант-інструктор) у мирний і воєнний час відповідає за якість проведення занять та повноту виконання навчальних програм інструкторами навчальної роти, надання командирові навчальної роти інформації та пропозицій з питань професійного розвитку, просування по службі та з інших питань проходження військової служби військовослужбовцями сержантського (старшинського) складу навчальної роти, їх навчання і виховання, військову дисципліну, організацію правильного зберігання і експлуатації озброєння, техніки та іншого майна навчальної роти, підтримання внутрішнього порядку в підрозділі, правильне несення служби добовим нарядом навчальної роти.

Сержант-інструктор навчальної роти підпорядковується командирові навчальної роти та є прямим начальником військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу навчальної роти.

1182. Сержант-інструктор навчальної роти зобов’язаний:

знати основи тактики дій підрозділів свого роду військ та виду Збройних Сил України в різних видах бою за напрямом підготовки, досконало знати і вміло володіти основними видами озброєння і техніки навчальної роти, на яких проводиться навчання особового складу;

постійно підтримувати високий рівень професійних знань, умінь та навичок, працювати над їх вдосконаленням;

знати керівні документи з бойової підготовки, дотримуватися їх особисто та вимагати дотримання сержантським (старшинським) складом навчальної роти, надавати командирові навчальної роти пропозиції щодо планування, організації та проведення занять за предметами навчання, заходів з удосконалення методичної майстерності інструкторів підрозділу, брати участь у складанні розкладу занять навчальної роти на тиждень;

організовувати проведення інструкторським складом навчальної роти занять відповідно до навчальних програм курсів, контролювати та координувати їх проведення, надавати методичну та практичну допомогу, вести облік професійної підготовки інструкторського складу навчальної роти;

безпосередньо проводити показові та інструкторсько-методичні заняття з інструкторським складом навчальної роти, брати участь у проведенні практичних, теоретичних та контрольних занять з особовим складом, який проходить навчання;

доповідати командирові навчальної роти стосовно проблемних питань проходження військової служби військовослужбовцями сержантського (старшинського) складу, проходження навчання перемінним особовим складом, здійснювати через сержанта із матеріального забезпечення (старшину) навчальної роти організацію їх всебічного забезпечення;

здійснювати контроль за додержанням військовослужбовцями рядового і сержантського (старшинського) складу військової дисципліни, виконанням ними правил носіння військової форми одягу, доповідати командирові навчальної роти про застосовані ним заохочення і накладені на військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу стягнення;

стежити за виконанням розпорядку дня в підрозділі, вживати заходів для запобігання вчиненню кримінальних та інших правопорушень військовослужбовцями навчальної роти;

негайно доповідати командирові навчальної роти та головному старшині навчального батальйону про надзвичайні події в навчальній роті, факти порушення військової дисципліни, випадки втрати чи несправності озброєння, техніки та інших матеріальних засобів;

постійно працювати над удосконаленням особистого стилю роботи та керівництва, підвищенням методичної майстерності, бути взірцем для особового складу навчальної роти щодо виконання службових обов’язків;

знати військове звання, прізвище, ім’я та по батькові сержантів (старшин) навчальної роти, дату народження, віросповідання, ділові та морально-психологічні якості, захоплення, рід занять перед військовою службою, родинний стан, успіхи і недоліки у службі;

піклуватися про підлеглих, ставитися до них з повагою, не принижувати їх честі та гідності, знати потреби військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу, порушувати перед командиром навчальної роти та головним старшиною навчального батальйону питання про задоволення цих потреб;

організовувати спортивно-масову роботу в підрозділі та заходи щодо зміцнення здоров’я рядового і сержантського (старшинського) складу навчальної роти, його фізичної тренованості та загартованості;

проводити роботу з підтримання на належному рівні морально-психологічного стану військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу навчальної роти, працювати над згуртуванням військового колективу, сприяти формуванню в особового складу почуття взаємоповаги і взаємодовіри, відповідальності за стан справ у підрозділі;

виховувати поважне ставлення військовослужбовців сержантського (старшинського) складу навчальної роти до їх належності до професійного сержантського корпусу Збройних Сил України, працювати над вдосконаленням їх лідерських якостей;

проводити індивідуально-виховну роботу з військовослужбовцями рядового і сержантського (старшинського) складу, визначати завдання сержантам (старшинам) підрозділів навчальної роти щодо проведення індивідуально-виховної роботи з окремими військовослужбовцями, які потребують додаткової уваги;

стежити за правильним зберіганням і експлуатацією озброєння, техніки та іншого майна навчальної роти, не менше ніж раз на місяць особисто проводити їх огляд та перевірку наявності, проводити заходи з удосконалення навчально-матеріальної бази підрозділу;

надавати допомогу інструкторам підрозділів навчальної роти в підготовці особового складу, озброєння, техніки до занять;

вимагати дотримання військовослужбовцями рядового і сержантського (старшинського) складу навчальної роти заходів безпеки на заняттях (стрільбах, навчаннях), під час ремонтних та господарських робіт;

розподіляти наряди на службу між підрозділами навчальної роти, особисто визначати черговість нарядів сержантів (старшин), вести лист нарядів військовослужбовців сержантського (старшинського) складу навчальної роти, перевіряти правильність ведення листів нарядів у підрозділах;

організовувати і контролювати підготовку військовослужбовців навчальної роти до несення служби в добовому наряді, інструктувати їх та своєчасно направляти на розвід, перевіряти хід несення служби особами добового наряду навчальної роти;

стежити за підтриманням внутрішнього порядку в навчальній роті, організовувати утримання в чистоті та порядку приміщень і ділянки території, закріпленої за нею;

проводити роботу з перспективного планування підготовки (навчання) та просування по службі військовослужбовців сержантського (старшинського) складу навчальної роти, подавати командирові навчальної роти пропозиції стосовно їх направлення на навчальні курси та призначення їх на посади;

брати участь у проведені щорічного оцінювання військовослужбовців сержантського (старшинського) складу та погоджувати оцінні картки сержантів (старшин) навчальної роти, подавати командиру навчальної роти пропозиції щодо зарахування військовослужбовців до резерву кандидатів для просування по службі;

один раз на місяць звіряти дані ротного обліку особового складу з обліковими даними військової частини;

надавати рекомендації командирам підрозділів навчальної роти щодо організації роботи із сержантським (старшинським) складом;

щотижня проводити підбиття підсумків із сержантським (старшинським) складом навчальної роти з питань організації і проведення занять, стану служби військ та військової дисципліни, про результати та пропозиції доповідати командирові навчальної роти і головному старшині навчального батальйону;

брати участь у роботі з присвоєння чергових військових звань, класної кваліфікації військовослужбовцям сержантського (старшинського) складу навчальної роти;

організовувати проведення зворотного оцінювання особовим складом, який проходить підготовку, повноту виконання навчальних програм;

складати після закінчення навчання службові характеристики військовослужбовців сержантського (старшинського) складу, які пройшли навчання, з рекомендаціями щодо їх подальшого використання на військовій службі;

організовувати направлення до військових частин, до яких убувають військовослужбовці після проходження навчання, листів щодо проведення командирами підрозділів їх оцінювання та надання до навчальної роти відгуків і пропозицій.

Сержант із матеріального забезпечення роти (батареї)

1183. Сержант із матеріального забезпечення роти (батареї) (далі — сержант із матеріального забезпечення роти) в мирний і воєнний час відповідає за облік та правильне зберігання стрілецької зброї, боєприпасів до неї, іншого майна роти, зберігання особистих речей військовослужбовців у кімнаті для зберігання майна роти, стан пожежної безпеки приміщень роти і закріпленої за нею території, ведення ротного (корабельного) господарства.

Сержант із матеріального забезпечення роти підпорядковується командирові роти, а з питань внутрішньої служби — головному сержантові роти.

1184. Сержант із матеріального забезпечення роти зобов’язаний:

знати тактику дій роти в різних видах бою, досконало знати і вміло володіти особистою зброєю;

забезпечувати всіма необхідними матеріальними засобами заняття з бойової підготовки в роті;

здійснювати всебічне забезпечення особового складу роти відповідно до вказівок командира роти, головного сержанта роти та заявок головних сержантів взводів;

своєчасно одержувати і оглядати зброю, боєприпаси, спорядження та інші матеріальні засоби, що надходять до роти, стежити за їх наявністю, правильним зберіганням і експлуатацією, своєчасно передавати їх в ремонт;

негайно доповідати командирові роти та головному сержантові роти про виявлені випадки нестачі, втрати чи несправності зброї, боєприпасів та інших матеріальних засобів;

стежити за наявністю майна роти, щомісячно проводити звірку обліку військового майна роти з обліком служб військової частини та вести облік і звітність;

забезпечувати всіма необхідними матеріальними засобами підрозділи роти під час підготовки та проведення занять (навчань), виконання завдань за призначенням;

забезпечувати поповнення матеріальних засобів відповідно до вказівок командира роти, головного старшини роти та заявок головних сержантів взводів;

забезпечувати харчуванням та питною водою особовий склад роти під час навчань, занять на полігонах та під час несення служби в добовому наряді, виконання завдань за призначенням;

з дозволу командира роти або головного сержанта роти видавати боєприпаси особовому складу, а також особисто приймати і оглядати їх після повернення;

забезпечувати особовий склад усім необхідним для прибирання приміщень роти і ділянки території, закріпленої за нею, та для проведення поточного ремонту майна роти;

особисто водити роту до лазні, водити особисто або направляти військовослужбовців строкової служби до їдальні під командою одного з головних сержантів взводів (командирів відділень);

забезпечувати всім необхідним, оглядати та відправляти під командою старшого робочі команди, призначені від роти;

стежити за дотриманням правил опалення приміщень, справністю засобів пожежогасіння і дотриманням військовослужбовцями рядового і сержантського (старшинського) складу роти правил пожежної безпеки;

організовувати зберігання особистих речей військовослужбовців роти в кімнаті для зберігання майна роти, приймати за описом та зберігати гроші і цінні речі заарештованих військовослужбовців рядового
і сержантського (старшинського) складу перед їх відправленням на гауптвахту.

Інструктор із тактичної медицини роти (батареї)

1185. Інструктор із тактичної медицини роти (батареї) (далі — інструктор із тактичної медицини роти) відповідає за своєчасне виявлення хворих, надання домедичної допомоги військовослужбовцям у разі їх поранення (травмування, отруєння), проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів у роті (батареї).

Інструктор із тактичної медицини роти підпорядковується командиру роти і є прямим начальником для санітарів та стрільців-санітарів підрозділів роти.

1186. Інструктор із тактичної медицини роти зобов’язаний:

здійснювати постійний контроль за станом здоров’я та фізичного розвитку військовослужбовців роти;

надавати домедичну допомогу військовослужбовцям у разі їх поранення (травмування, отруєння) під час проведення занять, ремонтних та господарських робіт;

дотримуватися правил деонтології і лікарської етики та вимагати цього від підлеглих;

володіти прийомами надання екстреної медичної допомоги та стабілізації стану хворого, що проводяться терміново у разі гострого захворювання (поранення, травми, отруєння);

регулярно проводити медичні огляди особового складу роти; супроводжувати особовий склад роти, який направляється до медичного пункту на медичний огляд;

організовувати проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів у роті;

вимагати від військовослужбовців роти дотримання правил особистої та колективної гігієни, здорового способу життя;

отримувати медичне майно і видавати індивідуальні засоби надання домедичної допомоги та профілактики особовому складу роти;

навчати особовий склад роти прийомів надання домедичної допомоги в порядку само- і взаємодопомоги;

організовувати загартовування військовослужбовців роти з використанням водних, сонячних та повітряних процедур у поєднанні із заняттями з фізичної підготовки і спорту;

брати участь у проведенні щорічного оцінювання військовослужбовців із числа молодшого медичного персоналу та надавати головному сержантові роти пропозиції щодо зарахування військовослужбовців до резерву кандидатів для просування по службі;

надавати командирові роти пропозиції щодо виконання правил техніки безпеки, виробничої санітарії та інших вимог щодо охорони праці під час проведення занять, ремонтних та господарських робіт.”;

89) у статті 120:

в абзаці сьомому слова “солдатів, сержантів (старшин) і” замінити словами “військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу та”;

в абзаці восьмому слова “якості та морально-психологічний стан” замінити словами “та морально-психологічні якості”;

доповнити статтю після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:

“здійснювати добір кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом на посадах військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, подавати командирові роти пропозиції щодо кандидатів для вступу до вищих військових навчальних закладів;”.

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий — шістнадцятий вважати відповідно абзацами десятим — сімнадцятим;

в абзаці тринадцятому слова “солдатів, сержантів (старшин)” замінити словами “військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу”;

90) у статті 121:

у частині першій слова “рядовим і сержантським складом” замінити словами “військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу”;

частину другу викласти в такій редакції:

“Старшина роти підпорядковується командирові роти, а з питань внутрішньої служби — головному сержантові роти.”;

91) статтю 122 викласти в такій редакції:

“122. Старшина роти зобов’язаний:

здійснювати всебічне забезпечення особового складу роти відповідно до вказівок командира роти, головного сержанта роти та заявок головних сержантів взводів;

своєчасно одержувати і оглядати зброю, боєприпаси, спорядження та інші матеріальні засоби, що надходять до роти, стежити за їх наявністю, правильним зберіганням і експлуатацією, своєчасно передавати їх в ремонт;

забезпечувати всіма необхідними матеріальними засобами підрозділи роти під час підготовки та проведення занять (навчань), виконання завдань за призначенням;

забезпечувати поповнення матеріальних засобів відповідно до вказівок командира роти, головного сержанта роти та заявок головних сержантів взводів;

забезпечувати харчуванням та питною водою особовий склад роти під час навчань, занять на полігонах та під час несення служби в добовому наряді, виконання завдань за призначенням;

подавати через чергового роти черговому їдальні заявки про запас їжі для осіб, які перебувають у наряді чи відсутні через службові обставини;

з дозволу командира роти або головного сержанта роти видавати боєприпаси особовому складу, а також особисто приймати і оглядати їх після повернення;

забезпечувати особовий склад усім необхідним для прибирання приміщень роти і ділянки території, закріпленої за нею та для проведення поточного ремонту майна роти;

особисто водити роту до лазні;

водити особисто або направляти військовослужбовців строкової служби до їдальні під командою одного з головних сержантів взводів (командирів відділень);

забезпечувати всім необхідним, оглядати та відправляти під командою старшого робочі команди, призначені від роти;

стежити за дотриманням правил опалення приміщень, справністю засобів пожежогасіння і дотриманням військовослужбовцями рядового і сержантського (старшинського) складу роти правил пожежної безпеки;

організовувати зберігання особистих речей військовослужбовців;

організовувати зберігання та облік одержаних статутів, порадників і навчальних посібників, а також їх видачу у тимчасове користування та контролювати їх зберігання у взводах;

приймати за описом та зберігати гроші і цінні речі від заарештованих військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу роти перед їх відправленням на гауптвахту;

щомісяця проводити звірку книги обліку військового майна роти з книгами обліку служб військової частини та вести встановлений облік і звітність.”;

92) підрозділ “Заступник командира взводу” викласти в такій редакції:

“Головний сержант взводу (обслуги, заступник командира взводу)

123. Головний сержант взводу (обслуги, заступник командира взводу) (далі — головний сержант взводу) в мирний і воєнний час відповідає за успішне виконання взводом завдань за призначенням, навчання і виховання військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу, їх військову дисципліну, охайний зовнішній вигляд, фізичну підготовку, правильне зберігання і експлуатацію озброєння, техніки та іншого майна взводу, внутрішній порядок у підрозділі, правильне несення служби військовослужбовцями рядового і сержантського (старшинського) складу в добовому наряді.

Головний сержант взводу підпорядковується командирові взводу та є прямим начальником військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу взводу.

124. Головний сержант взводу зобов’язаний:

підтримувати бойову готовність особового складу, озброєння та техніки взводу;

знати тактику дій взводу в різних видах бою, вміти управляти особовим складом під час виконання завдань за призначенням;

досконало знати і вміло володіти всіма видами озброєння і техніки взводу;

постійно підтримувати високий рівень професійних знань, умінь та навичок, працювати над їх вдосконаленням;

знати, дотримуватися особисто та вимагати від підлеглого особового складу неухильного дотримання норм міжнародного гуманітарного права;

знати керівні документи з бойової підготовки, забезпечувати виконання їх вимог сержантським (старшинським) складом взводу, надавати командирові взводу пропозиції щодо планування, організації, проведення заходів із бойової підготовки та заходів з професійного розвитку сержантського (старшинського) складу взводу, вдосконалення їх методичної підготовки;

організовувати проведення сержантським (старшинським) складом занять з особовим складом взводу, контролювати та координувати проведення ними занять, надавати методичну та практичну допомогу, вести облік професійної підготовки військовослужбовців сержантського (старшинського) складу взводу;

безпосередньо проводити заняття з бойової підготовки з військовослужбовцями рядового і сержантського (старшинського) складу взводу;

надавати допомогу військовослужбовцям сержантського (старшинського) складу щодо організації роботи з особовим складом, вимагати ефективного виконання покладених на них обов’язків;

доповідати командирові взводу стосовно проблемних питань проходження військової служби військовослужбовцями рядового і сержантського (старшинського) складу взводу, надавати сержанту із матеріального забезпечення (старшині) роти заявки щодо їх всебічного забезпечення;

здійснювати контроль за додержанням військовослужбовцями рядового і сержантського (старшинського) складу військової дисципліни, виконанням ними правил носіння військової форми одягу, доповідати командирові взводу про застосовані ним заохочення і накладені на військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу стягнення;

забезпечувати виконання розпорядку дня особовим складом підрозділу, вживати заходів для запобігання вчиненню кримінальних та інших правопорушень військовослужбовцями рядового і сержантського (старшинського) складу взводу;

негайно доповідати командирові взводу та головному сержантові роти про надзвичайні події у взводі, факти порушення військової дисципліни, випадки втрати чи несправності озброєння, техніки та інших матеріальних засобів;

постійно працювати над вдосконаленням особистого стилю роботи та керівництва, бути взірцем для особового складу взводу щодо виконання службових обов’язків;

знати військове звання, прізвище, ім’я та по батькові військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу взводу, дату народження, віросповідання, ділові та морально-психологічні якості, захоплення, рід занять до військової служби, родинний стан, успіхи і недоліки у службі;

піклуватися про підлеглих, ставитися до них із повагою, не принижувати їх честі та гідності, знати потреби військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу, порушувати перед командиром взводу та головним сержантом роти питання про задоволення цих потреб;

організовувати здійснення заходів щодо зміцнення здоров’я військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу взводу, їх фізичної тренованості та загартованості, своєчасно доповідати командирові взводу та головному сержантові роти про захворювання військовослужбовців та організовувати їх направлення до медичного підрозділу;

підтримувати на належному рівні морально-психологічний стан військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу взводу, працювати над згуртуванням військового колективу, сприяти формуванню в особового складу почуття взаємоповаги і взаємодовіри, відповідальності за успішні дії підрозділу;

виховувати поважне ставлення військовослужбовців сержантського (старшинського) складу взводу до їх належності до професійного сержантського корпусу Збройних Сил України, працювати над удосконаленням їх лідерських якостей, формувати в них професійні навички керівництва особовим складом та управління підпорядкованими підрозділами;

проводити індивідуально-виховну роботу з військовослужбовцями рядового і сержантського (старшинського) складу, визначати завдання сержантам (старшинам) підрозділів взводу щодо проведення індивідуально-виховної роботи з окремими військовослужбовцями, які потребують додаткової уваги;

стежити за правильним зберіганням і експлуатацією озброєння, техніки та іншого майна взводу, їх наявністю та утриманням у належному стані, за правильним припасуванням військовослужбовцями спорядження і екіпірування та його обслуговуванням, не менше ніж раз на тиждень особисто проводити їх огляд та перевірку наявності, виховувати в особового складу дбайливе ставлення до них;

організовувати та безпосередньо проводити підготовку особового складу, озброєння, техніки взводу до занять (навчань), виконання завдань за призначенням;

контролювати наявність озброєння і техніки протягом занять (навчань), виконання завдань за призначенням, доповідати командирові взводу щодо втрат серед особового складу, втрат та пошкодження озброєння і техніки, потреби в їх евакуації та поповненні (відновленні);

перевіряти наявність особового складу та наявність, стан і комплектність озброєння, техніки, боєприпасів, навчально-тренувальних, імітаційних і бойових засобів, іншого майна після закінчення занять (навчань), виконання завдань за призначенням, організовувати технічне обслуговування озброєння і техніки, чищення зброї і шанцевого інструменту, поповнення боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів;

проводити збір та надання командирові взводу і головному сержантові роти інформації про досвід, отриманий особовим складом під час виконання завдань за призначенням, організовувати його подальше використання з метою підвищення ефективності виконання покладених на взвод завдань, збереження життя і здоров’я особового складу;

стежити за дотриманням військовослужбовцями рядового і сержантського (старшинського) складу взводу заходів з безпеки на заняттях (стрільбах, навчаннях), під час ремонтних та господарських робіт, перевіряти, щоб після занять, стрільб, навчань у підлеглих не залишалося боєприпасів, гранат, запалів, вибухових речовин;

призначати військовослужбовців рядового складу у наряди, вести лист нарядів взводу;

забезпечувати підготовку військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу взводу до несення служби в добовому наряді та своєчасно направляти їх на інструктаж до головного сержанта роти;

забезпечувати утримання в чистоті та порядку приміщень взводу і ділянки території, закріпленої за ним;

надавати командирові взводу та головному сержантові роти пропозиції щодо планування підготовки (навчання) та просування по службі військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу взводу;

брати участь у проведенні щорічного оцінювання військовослужбовців рядового складу та погоджувати їх оцінні картки, надавати командирові взводу пропозиції щодо зарахування військовослужбовців рядового складу до резерву кандидатів для просування по службі;

вести облік особового складу, озброєння, техніки та майна взводу;

щодня проводити підбиття підсумків із сержантським (старшинським) складом взводу з питань бойової підготовки, стану служби військ, військової дисципліни та внутрішнього порядку;

постійно знати наявність особового складу взводу та місце його перебування;

залишаючись за командира взводу виконувати його обов’язки.”;

93) доповнити розділ після підрозділу “Заступник командира взводу” новим підрозділом такого змісту:

“Інструктор (старший інструктор,
сержант-інструктор) навчального взводу

1241. Інструктор (старший інструктор, сержант-інструктор) навчального взводу (далі — інструктор навчального взводу) в мирний
і воєнний час відповідає за якість проведення занять та ефективність навчання особового складу інструкторами навчального взводу, навчання і виховання військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу, їх військову дисципліну, охайний зовнішній вигляд, фізичну підготовку, правильне зберігання і експлуатацію озброєння, техніки та іншого майна взводу, внутрішній порядок у підрозділі, правильне несення служби військовослужбовцями рядового і сержантського (старшинського) складу в добовому наряді.

Інструктор навчального взводу підпорядковується командирові навчального взводу та є прямим начальником військовослужбовців сержантського (старшинського) складу навчального взводу та особового складу, який проходить навчання.

1242. Інструктор навчального взводу зобов’язаний:

знати основи тактики дій підрозділів виду Збройних Сил України в різних видах бою за напрямом підготовки, досконало знати і вміло володіти основними видами озброєння і техніки навчального взводу, на яких проводиться навчання особового складу;

постійно підтримувати високий рівень професійних знань, умінь та навичок, працювати над їх вдосконаленням;

знати керівні документи з бойової підготовки, забезпечувати виконання їх вимог військовослужбовцями сержантського (старшинського) складу навчального взводу, надавати командирові навчального взводу пропозиції щодо планування, організації, проведення занять за предметами навчання, заходів із підвищення ефективності підготовки особового складу, вдосконалення навчальних програм та методичної підготовки сержантів (старшин) підрозділу;

організовувати проведення військовослужбовцями сержантського (старшинського) складу занять за предметами навчання, контролювати їх проведення, надавати методичну та практичну допомогу, організовувати заходи з удосконалення методичної майстерності сержантів (старшин), вести облік професійної підготовки військовослужбовців сержантського (старшинського) складу навчального взводу;

безпосередньо проводити заняття із сержантським (старшинським) складом навчального взводу та з особовим складом, який проходить навчання, забезпечувати повноту виконання навчальних програм;

уживати необхідних заходів для якісного засвоєння особовим складом, який проходить підготовку, навчального матеріалу, об’єктивно оцінювати його знання, вміння та навички, працювати над їх підвищенням, у разі потреби визначати завдання сержантам (старшинам) щодо проведення індивідуальних занять за предметами підготовки з окремими військовослужбовцями; особисто проводити додаткові заняття та консультації з військовослужбовцями, які не в повному обсязі засвоюють програму навчання, організовувати методичне та технічне забезпечення самостійної підготовки військовослужбовців;

доповідати командирові навчального взводу стосовно проблемних питань проходження військової служби військовослужбовців сержантського (старшинського) складу, проходження навчання перемінним особовим складом, надавати сержантові із матеріального забезпечення (старшині) навчальної роти заявки щодо їх всебічного забезпечення;

здійснювати контроль за додержанням військовослужбовцями рядового і сержантського (старшинського) складу військової дисципліни, виконанням ними правил носіння військової форми одягу, доповідати командирові навчального взводу про застосовані ним заохочення і накладені на військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу стягнення;

забезпечувати виконання розпорядку дня особовим складом підрозділу, вживати заходів для запобігання вчиненню кримінальних та інших правопорушень військовослужбовцями рядового і сержантського (старшинського) складу навчального взводу;

негайно доповідати командирові навчального взводу та сержантові-інструкторові навчальної роти про надзвичайні події в навчальному взводі, факти порушення військової дисципліни, випадки втрати чи несправності озброєння, техніки та інших матеріальних засобів;

постійно працювати над удосконаленням особистого стилю роботи та керівництва, підвищенням методичної майстерності, бути взірцем для особового складу навчального взводу щодо виконання службових обов’язків;

знати військове звання, прізвище, ім’я та по батькові військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу навчального взводу, дату народження, віросповідання, ділові та морально-психологічні якості, захоплення, рід занять перед військовою службою, родинний стан, успіхи і недоліки у службі;

піклуватися про підлеглих, ставитися до них із повагою, не принижувати їх честі та гідності, знати і вникати в потреби військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу, порушувати перед командиром навчального взводу та сержантом-інструктором навчальної роти питання про задоволення цих потреб;

організовувати здійснення заходів щодо зміцнення здоров’я військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу навчального взводу, їх фізичної тренованості та загартованості, своєчасно доповідати командирові навчального взводу та сержантові-інструкторові навчальної роти про захворювання військовослужбовців та організовувати їх направлення до медичного підрозділу;

підтримувати на належному рівні морально-психологічний стан військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу навчального взводу, працювати над згуртуванням військового колективу, сприяти формуванню в особового складу почуття взаємоповаги і взаємодовіри, відповідальності за стан справ у підрозділі;

виховувати поважне ставлення військовослужбовців сержантського (старшинського) складу взводу до їх належності до професійного сержантського корпусу Збройних Сил України, працювати над вдосконаленням їх лідерських якостей;

проводити індивідуально-виховну роботу з військовослужбовцями рядового і сержантського (старшинського) складу, визначати завдання сержантам (старшинам) підрозділів навчального взводу щодо проведення індивідуально-виховної роботи з окремими військовослужбовцями, які потребують додаткової уваги;

стежити за правильним зберіганням і експлуатацією озброєння, техніки та іншого майна навчального взводу, їх наявністю та утриманням у належному стані, за правильним припасуванням військовослужбовцями спорядження і екіпірування та його обслуговуванням, не менше ніж раз на тиждень особисто проводити їх огляд та перевірку наявності, виховувати в особового складу дбайливе ставлення до них, уживати заходів з удосконалення та розширення навчально-матеріальної бази підрозділу;

організовувати та безпосередньо проводити підготовку особового складу, озброєння, техніки, навчально-матеріальної бази та іншого майна навчального взводу до занять (стрільб, навчань), контролювати їх наявність і стан протягом занять (стрільб, навчань);

перевіряти наявність особового складу та наявність, стан і комплектність озброєння, техніки, боєприпасів, навчально-тренувальних, імітаційних та бойових засобів, іншого майна після закінчення занять, організовувати технічне обслуговування озброєння і техніки, чищення зброї і шанцевого інструменту, поповнення витратних матеріалів;

стежити за дотриманням військовослужбовцями рядового і сержантського (старшинського) складу навчального взводу заходів з безпеки на заняттях (стрільбах, навчаннях), під час ремонтних та господарських робіт, перевіряти, щоб після занять та стрільб у підлеглих не залишалося боєприпасів, гранат, запалів, вибухових речовин;

розподіляти наряди на службу між підрозділами навчального взводу, призначати особовий склад для несення служби в добовому наряді та вести листи нарядів військовослужбовців рядового складу;

забезпечувати підготовку військовослужбовців навчального взводу до несення служби в добовому наряді та своєчасно направляти їх на інструктаж до сержанта-інструктора навчальної роти;

забезпечувати утримання в чистоті та порядку приміщень навчального взводу і ділянки території, закріпленої за ним;

надавати командирові навчального взводу та сержантові-інструкторові навчального взводу пропозиції щодо планування підготовки (навчання) та просування по службі військовослужбовців сержантського (старшинського) складу навчального взводу та їх направлення на навчальні курси, призначення на посади;

вести облік особового складу, озброєння, техніки, навчально-матеріальної бази та майна навчального взводу;

щодня проводити підбиття підсумків з військовослужбовцями сержантського (старшинського) складу навчального взводу з питань організації і проведення занять, стану служби військ, військової дисципліни та внутрішнього порядку;

складати після закінчення навчання службові характеристики військовослужбовців рядового складу, які пройшли навчання, з рекомендаціями щодо їх подальшого використання на військовій службі;

постійно знати наявність особового складу, місце його перебування та чим він займається;

виконувати у разі відсутності командира навчального взводу його обов’язки.”;

94) статті 125 і 126 викласти в такій редакції:

“125. Командир відділення в мирний і воєнний час відповідає за успішне виконання відділенням завдань за призначенням, навчання і виховання військовослужбовців відділення, їх військову дисципліну, морально-психологічний стан, охайний зовнішній вигляд, стройову та фізичну підготовку, правильне зберігання, експлуатацію і утримання в належному стані озброєння, техніки та іншого майна відділення.

Командир відділення підпорядковується командиру взводу та головному сержантові взводу і є безпосереднім начальником особового складу відділення.

126. Командир відділення зобов’язаний:

підтримувати бойову готовність особового складу, озброєння і техніку відділення;

знати тактику дій відділення в різних видах бою, вміло командувати особовим складом під час виконання завдань за призначенням;

досконало знати і вміло володіти всіма видами озброєння і техніки відділення;

постійно працювати над удосконаленням особистого рівня професійних знань, умінь та навичок за фахом;

знати, дотримуватися особисто та забезпечувати неухильне дотримання підлеглим особовим складом норм міжнародного гуманітарного права;

знати керівні документи з бойової підготовки, надавати пропозиції головному сержантові взводу щодо планування, організації, проведення заходів із бойової підготовки та заходів з удосконалення рівня індивідуальної підготовки військовослужбовців відділення;

навчати і виховувати особовий склад відділення, безпосередньо проводити заняття з бойової підготовки, тренування, спрямовані на підвищення рівня індивідуальної підготовки військовослужбовців та рівня їх фізичної підготовленості;

доповідати головному сержантові взводу стосовно проблемних питань проходження військової служби особовим складом відділення, надавати заявки головному сержантові взводу щодо всебічного забезпечення військовослужбовців відділення;

забезпечувати додержання особовим складом відділення військової дисципліни, виконання правил носіння військової форми одягу, доповідати головному сержантові взводу про застосовані ним заохочення і накладені на військовослужбовців відділення стягнення;

забезпечувати виконання розпорядку дня особовим складом підрозділу, вживати заходів для запобігання вчиненню кримінальних та інших правопорушень військовослужбовцями відділення;

негайно доповідати командирові взводу та головному сержантові взводу про надзвичайні події у відділенні, факти порушення військової дисципліни, випадки втрати чи несправності озброєння, техніки та інших матеріальних засобів;

постійно працювати над удосконаленням особистого стилю роботи, бути взірцем для особового складу відділення щодо виконання службових обов’язків;

знати військове звання, прізвище, ім’я та по батькові військовослужбовців відділення, дату народження, віросповідання, особисто-ділові та морально-психологічні якості, захоплення, рід занять до військової служби, родинний стан, успіхи і недоліки у службі;

піклуватися про підлеглих, ставитися до них із повагою, не принижувати їх честі та гідності, знати потреби військовослужбовців, порушувати перед командиром взводу та головним сержантом взводу питання про задоволення цих потреб;

організовувати здійснення заходів щодо зміцнення здоров’я особового складу відділення, їх фізичної тренованості та загартованості, своєчасно доповідати головному сержантові взводу про захворювання військовослужбовців;

підтримувати на належному рівні морально-психологічний стан військовослужбовців відділення, сприяти формуванню в особового складу почуття взаємоповаги і взаємодовіри, відповідальності за успішні дії підрозділу;

виховувати поважне ставлення особового складу відділення до військової служби та свого військового фаху, розвивати в них патріотичні почуття та моральну готовність до захисту держави;

проводити індивідуально-виховну роботу з військовослужбовцями відділення;

забезпечувати правильне зберігання і експлуатацію озброєння, техніки та іншого майна відділення, стежити за їх наявністю та утриманням в належному стані, за правильним припасуванням військовослужбовцями спорядження і екіпірування та його обслуговуванням, щодня проводити їх огляд, перевірку наявності та справності, виховувати в особового складу дбайливе ставлення до них;

проводити підготовку особового складу, озброєння, техніки та іншого майна відділення до занять (стрільб, навчань), виконання завдань за призначенням;

контролювати наявність озброєння і техніки протягом занять (навчань), виконання завдань за призначенням, доповідати командирові взводу та головному сержантові взводу щодо втрат серед особового складу, втрат та пошкодження озброєння і техніки, потреби в їх евакуації та поповненні (відновленні);

перевіряти наявність особового складу та наявність, стан і комплектність озброєння, техніки, боєприпасів, навчально-тренувальних, імітаційних та бойових засобів, іншого майна після закінчення занять (стрільб, навчань), виконання завдань за призначенням, проводити технічне обслуговування озброєння і техніки, чищення зброї і шанцевого інструменту, організовувати поповнення боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів;

здійснювати збір та надання головному сержантові взводу інформації про досвід, отриманий особовим складом під час виконання завдань за призначенням, використовувати його з метою підвищення ефективності виконання покладених на відділення завдань, збереження життя і здоров’я особового складу;

забезпечувати дотримання військовослужбовцями відділення правил безпеки під час користування зброєю і технікою, її обслуговування, заходів з безпеки на заняттях (стрільбах, навчаннях), під час ремонтних та господарських робіт перевіряти, щоб після занять (стрільб, навчань) у підлеглих не залишалося боєприпасів, гранат, запалів, вибухових речовин;

надавати головному сержантові взводу пропозиції щодо призначення військовослужбовців відділення для несення служби в добовому наряді, своєчасно відправляти визначений особовий склад для підготовки до несення служби в добовому наряді;

підтримувати внутрішній порядок у відділенні, утримувати в чистоті та порядку приміщення і територію, закріплені за ним;

надавати головному сержантові взводу пропозиції щодо планування підготовки (навчання) та призначення на посади військовослужбовців відділення;

постійно знати наявність особового складу відділення, місце його перебування та чим він займається.”;

95) підрозділ “Обов’язки солдата (матроса)” викласти в такій редакції:

“Загальні обов’язки військовослужбовців рядового складу

127. Солдат (матрос) (далі — солдат) у мирний і воєнний час відповідає за точне та вчасне виконання покладених на нього обов’язків і поставлених йому завдань, особисту бойову готовність, утримання своєї зброї та дорученої техніки у справному стані, збереження виданого йому майна.

Солдат підпорядковується командирові відділення.

Солдату, який має високий рівень професійної підготовки, зразково виконує обов’язки військової служби, має успіхи в бойовій підготовці та зразкову дисципліну може бути присвоєно військове звання “старший солдат” (матросу — “старший матрос”).

128. Солдат зобов’язаний:

підтримувати на високому рівні особисту бойову готовність, досконало володіти закріпленою за ним зброєю і технікою, тримати їх завжди справними, чистими, готовими до бою;

знати тактику дій відділення в різних видах бою та вміло діяти в бою;

знати та неухильно дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права;

сумлінно вивчати військову справу, зразково виконувати свої службові обов’язки, засвоювати все, чого навчають командири (начальники), бути готовим до виконання завдань за призначенням;

постійно вдосконалювати свої знання за фахом, уміння та навички;

знати посади, військові звання і прізвища своїх безпосередніх та прямих начальників (до командира бригади включно);

додержуватися військової дисципліни, мати охайний зовнішній вигляд, додержуватися правил особистої та колективної гігієни;

бути хоробрим та ініціативним, не допускати негідних вчинків і стримувати від них інших військовослужбовців;

виконувати правила носіння військового одягу і взуття, своєчасно та акуратно їх лагодити, щоденно чистити і зберігати у визначених місцях;

виявляти повагу до командирів (начальників) і старших за військовим званням військовослужбовців, шанувати честь і гідність товаришів по службі, додержуватися правил військової ввічливості, поведінки та військового вітання;

повсякденно загартовувати себе, систематично вдосконалювати свою фізичну підготовку;

своєчасно доповідати командирові відділення про захворювання, надзвичайні події та факти порушення військової дисципліни, випадки втрати чи несправності озброєння, техніки та інших матеріальних засобів;

ретельно готуватися особисто, готувати зброю, техніку та інше майно до занять (стрільб, навчань), виконання завдань за призначенням, постійно стежити за їх наявністю і станом, своєчасно чистити зброю і шанцевий інструмент, проводити технічне обслуговування озброєння та техніки;

неухильно виконувати правила безпеки під час використання зброї, в роботі з технікою та в інших випадках, додержуватися правил пожежної безпеки;

виконувати розпорядок дня військової частини; точно, вчасно та сумлінно виконувати накази командирів (начальників);

у разі потреби відлучитися питати дозволу в командира відділення, а після повернення доповідати йому про прибуття;

під час перебування поза розташуванням військової частини поводитися з гідністю і честю, не допускати порушень громадського порядку та негідних вчинків.

Старший солдат (старший матрос) зобов’язаний допомагати командирові відділення в навчанні та вихованні солдатів, заміщувати його у разі відсутності.”;

96) у статті 130:

в абзаці другому слово “військовими” виключити;

в абзаці шостому слово “військових” виключити;

97) частини третю і четверту статті 131 виключити;

98) у статті 133:

абзац третій викласти в такій редакції:

“інформаційний центр;”;

доповнити статтю після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

“кімнату головного сержанта роти;”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий — сімнадцятий вважати відповідно абзацами шостим — вісімнадцятим;

99) у статті 137 слово “комірців,” виключити, а після слова “хустинок” доповнити словом “, шкарпеток”;

100) у статті 148:

перше речення частини другої викласти в такій редакції: “Пістолети та патрони до них військовослужбовців офіцерського, сержантського і старшинського складу управління та штабу військової частини зберігаються в чергового військової частини в замкненій металевій шафі.”;

частину третю викласти в такій редакції:

“Пістолети та патрони до них військовослужбовців офіцерського, сержантського і старшинського складу підрозділів військової частини зберігаються у чергового військової частини в замкненій металевій шафі разом із пістолетами військовослужбовців офіцерського, сержантського і старшинського складу управління та штабу військової частини, але в окремому замкненому металевому ящику.”;

101) статті 150 і 152 викласти в такій редакції:

“150. Ставниці із зброєю, шафи і ящики з боєприпасами, а також кімната для зберігання зброї повинні замикатися та запечатуватися мастиковими печатками: ставниці — печаткою чергового роти, шафи і ящики з боєприпасами — печаткою сержанта із матеріального забезпечення (старшини) роти, кімната для зберігання зброї — печаткою чергового роти та командира роти (у разі його відсутності — головного сержанта роти).”;

“152. Зброя та боєприпаси особовому складу військової частини видаються в установленому командиром військової частини порядку під особистий підпис у книзі видачі зброї та боєприпасів.

Боєприпаси особового складу варти (крім патронів до пістолетів) видаються начальникові варти під особистий підпис у книзі видачі зброї та боєприпасів. Начальник варти здійснює видачу боєприпасів особовому складу варти під особистий підпис у відомості видачі боєприпасів.

У разі приведення військової частини в бойову готовність (переведення на функціонування в умовах особливого періоду) пістолети та патрони до них видаються військовослужбовцям офіцерського, сержантського і старшинського складу управління і штабу військової частини черговим військової частини за картками-замінниками зданої на зберігання зброї, при цьому запис у книзі видачі зброї та боєприпасів не робиться. Сержант із матеріального забезпечення (старшина) роти одержує під особистий підпис опечатані ящики з пістолетами та патронами до них військовослужбовців офіцерського, сержантського і старшинського складу підрозділу, перевіряє цілісність печаток, замків і вивозить у район зосередження. Прибувши до району зосередження, сержант із матеріального забезпечення (старшина) роти відмикає зазначені ящики, перевіряє наявність пістолетів та патронів до них, за командою прямих начальників видає їх військовослужбовцям офіцерського, сержантського і старшинського складу підрозділу під особистий підпис
у книзі видачі зброї та боєприпасів. Зброя, що зберігається в підрозділі, видається особовому складу підрозділу черговим підрозділу за командою чергового військової частини під особистий підпис кожного військовослужбовця у книзі видачі зброї та боєприпасів.”;

102) статтю 159 викласти в такій редакції:

“159. На всіх військовослужбовців, які проживають поза військовою частиною, повинні бути іменні списки із зазначенням адреси, номерів телефонів і способів виклику кожного.

Списки військовослужбовців роти, які проживають поза військовою частиною, зберігаються в командира роти і чергового роти.

Списки військовослужбовців управління та штабу військової частини, які проживають за межами військової частини, зберігаються у штабі військової частини, а також у чергового військової частини або чергового штабу військової частини, якщо він призначається.”;

103) у частині першій статті 162 слова “старшини роти” замінити словами “сержанта із матеріального забезпечення (старшини) роти”,
а слова “пожежної служби” — словами “служби пожежної безпеки”;

104) у частині третій статті 167 слова “старшини роти” замінити словами “головного сержанта роти”;

105) у частині першій статті 170 слова “старшин підрозділів” замінити словами “сержантів із матеріального забезпечення (старшин) рот ”;

106) у статті 175:

у частині другій слово “старшину” замінити словами “сержанта із матеріального забезпечення (старшину) роти ”, а після слів “штабі” та “штабу” доповнити словом “військової”;

у частині п’ятій слова “старшиною роти” замінити словами “сержантом із матеріального забезпечення (старшиною) роти ”;

107)  статтю 179 викласти в такій редакції:

“179. Військові частини (підрозділи військових частин) розміщуються в населених пунктах за наказом Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, командувачів військ оперативних командувань Збройних Сил України в адміністративних, господарських, житлових та інших будинках і спорудах, а в разі їх відсутності під час тимчасового розміщення військових частин (підрозділів військових частин) — у придатних для житла будівлях (приміщеннях) на умовах, визначених законодавством України.”;

108) у частині третій статті 180 слова “Офіцери і прапорщики” замінити словами “Військовослужбовці офіцерського, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом,”;

109) у статті 192 слова “офіцерів (прапорщиків)” замінити словами “військовослужбовців офіцерського, сержантського або старшинського складу”, а слова “за сумісництвом” виключити;

110) у статті 193:

у частині першій слова “і сержантського” замінити словами
“, сержантського і старшинського”;

у частині третій слова “Офіцери, прапорщики органів пожежної охорони” замінити словами “Військовослужбовці, які проходять військову службу в органах пожежної безпеки,”;

111) в абзаці третьому статті 195 слова “офіцерами, прапорщиками та старшинами” замінити словами “військовослужбовцями офіцерського, сержантського і старшинського складу”;

112) у частині третій статті 200 слова “період навчання” замінити словами “навчальний рік (період навчання)”;

113) у частині першій статті 201 слово “гуманітарної” замінити словом “національно-патріотичної”, а після слів “спортивно-масової роботи,” доповнити словами “підбиття підсумків стану бойової підготовки, військової дисципліни, внутрішнього порядку, озброєння і техніки,”;

114) у статті 202:

у частині третій слово “полку” замінити словом “бригади”;

доповнити статтю частиною такого змісту:

“Для керівництва роботами в паркові і парко-господарські дні в порядку черговості призначаються військовослужбовці офіцерського складу, кількість яких визначається планом проведення паркового чи парко-господарського дня.”;

115)  частину другу статті 204 після слова “огляд” доповнити словами “військовослужбовців строкової військової служби”;

116) статтю 205 викласти в такій редакції:

“205. Для ранкового огляду за командою чергового роти “Рота, для ранкового огляду — СТАВАЙ” головні сержанти (заступники командирів) взводів та командири відділень шикують свої підрозділи у визначеному місці, прикомандировані шикуються на лівому фланзі. Черговий роти доповідає головному сержантові роти або особі, яка його заміщує, про готовність роти до огляду. За командою головного сержанта роти головні сержанти (заступники командирів) взводів і командири відділень проводять ранковий огляд.”;

117) у частині третій статті 206 слова “заступники командирів” в усіх відмінках замінити словами “головні сержанти (заступники командирів)” у відповідних відмінках, а слово “старшині” — словами “головному сержантові роти”;

118) у статті 207:

частину першу викласти в такій редакції:

“У передбачений розпорядком дня час під керівництвом головного сержанта роти або одного з головних сержантів (заступників командирів) взводів проводиться вечірня прогулянка. Під час вечірньої прогулянки особовий склад строкової військової служби виконує стройові пісні у складі підрозділів. Після прогулянки за командою чергового роти “Рота, на вечірню повірку — СТАВАЙ” головні сержанти (заступники командирів) взводів та командири відділень шикують свої підрозділи для перевірки особового складу. Черговий роти доповідає головному сержантові роти або особі, яка його заміщає, про готовність роти до вечірньої повірки.”;

у частині другій:

у першому реченні слова “Старшина роти” замінити словами “Головний сержант роти”, а після слова “навічно” доповнити словами і цифрами “згідно з Порядком зарахування військовослужбовців до списків особового складу військових частин навічно (додаток 20 до цього Статуту)”;

у другому реченні слова “Заступник командира” замінити словами “Головний сержант (заступник командира)”, а слово “Вітчизни” — словом “України”;

перше речення частини третьої викласти в такій редакції: “Після цього головний сержант роти перевіряє особовий склад із числа військовослужбовців строкової військової служби за іменним списком.”;

частину четверту викласти в такій редакції:

“Після перевірки особового складу головний сержант роти уточнює бойовий, пожежний розрахунки на випадок приведення військової частини в бойову готовність (переведення на функціонування в умовах особливого періоду) або пожежі, оголошує накази та розпорядження, які стосуються всіх військовослужбовців, та наряди на наступний день. Після закінчення вечірньої повірки головний сержант роти віддає команду “Вільно” і встановлює час для вечірнього туалету. В установлений час подається сигнал “Відбій” і вмикається чергове освітлення.”;

119) у статті 208:

у частині першій слова “старшина роти” замінити словами “головний сержант роти”, а слово “перевірки” — словом “повірки”;

частину другу після слів “самовільно відсутніх” доповнити словами “військовослужбовців строкової військової служби”;

120) у частині другій статті 212 слова “заступники командирів” замінити словами “головні сержанти (заступники командирів)”;

121) частину першу статті 214 викласти в такій редакції:

“Військовослужбовці строкової військової служби приходять до їдальні в почищеному взутті та одязі строєм під командою одного з командирів відділень або головних сержантів (заступників командирів) взводів.”;

122) друге речення статті 216 викласти в такій редакції: “Військовослужбовці офіцерського, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом, що виїжджають за межі гарнізону, письмово повідомляють про це командирові військової частини.”;

123) у статті 217:

частину другу викласти в такій редакції:

“Військовослужбовці строкової військової служби звільняються з розташування військової частини командиром роти в установленому командиром військової частини порядку. Військовослужбовці одержують право на звільнення з розташування військової частини після складання ними Військової присяги.”;

у частині четвертій слова “заступниками командирів” замінити словами “головними сержантами (заступниками командирів)”;

124) у статті 218:

частину першу після слова “військовослужбовець” доповнити словами “строкової військової служби”;

частину другу викласти в такій редакції:

“Головні сержанти (заступники командирів) взводів подають головному сержантові роти для доповіді командирові роти підписані командиром взводу списки на звільнення військовослужбовців строкової військової служби.”;

125) у статті 219:

у першому реченні слова “старшині роти” замінити словами “головному сержантові роти”;

у другому реченні слова “Старшина роти” замінити словами “Головний сержант роти”;

126) у частині третій статті 220 слова “старшині роти” замінити словами “головному сержантові роти (старшині роти)”;

127) статтю 221 виключити;

128) друге речення частини першої статті 223 викласти в такій редакції: “Якщо у відрядження відправляються військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу різних підрозділів, формується команда, начальником якої призначається старший за посадою чи військовим званням військовослужбовець.”;

129) статтю 226 викласти в такій редакції:

“226. Військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу роти, які вирушають для виконання службових завдань, а також на екскурсії в межах гарнізону, рухаються командою на чолі із старшим команди — призначеним командиром роти старшим за посадою чи військовим званням військовослужбовцем.

Старший команди збирає її особовий склад, шикує його, оглядає, складає список, що затверджується командиром роти, і після готовності команди та одержання дозволу відводить команду до місця призначення.”;

130) назву підрозділу “Прийом молодого поповнення” розділу 5 викласти в такій редакції:

“Прийом поповнення, яке прибуло до військової частини”;

131) у частині другій статті 231 слова “молодого поповнення” замінити словами “поповнення, яке прибуло до військової частини”;

132) у частині другій статті 242 слова “тільки офіцерам і прапорщикам (мічманам)” виключити;

133) у статті 249:

у частині першій:

в абзаці другому слово “полку” замінити словом “бригади”;

в абзаці третьому слова “рядовий, сержантський і старшинський склад” замінити словами “військовослужбовці строкової військової служби”;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

“засуджені до арешту — перед відправленням на гауптвахту, а також після повернення до підрозділу.”;

частину другу викласти в такій редакції:

“Поглиблені медичні обстеження проводять раз на рік з метою оцінки фізичного розвитку і стану здоров’я військовослужбовців. Крім того, поглибленому медичному обстеженню підлягає поповнення протягом двох тижнів після його прибуття до військової частини.”;

у частині третій слова “військово-лікувальних закладів” замінити словами “військових закладів охорони здоров’я”;

134) у статті 251 слова “старшина роти” замінити словами “головний сержант роти”, а слова “офіцери і прапорщики” — словами “військовослужбовці офіцерського, сержантського і старшинського складу”;

135) у статті 256:

частину першу викласти в такій редакції:

“256. Військовослужбовці строкової військової служби направляються до медичного пункту частини черговим роти під командою інструктора з тактичної медицини роти або старшого, призначеного з числа хворих. Книга запису хворих (згідно з додатком 14 до цього Статуту) за підписом головного сержанта роти подається черговому медичного пункту не пізніше ніж за 2 години до початку амбулаторного прийому. Черговий медичного пункту контролює прибуття до медичного пункту всіх військовослужбовців, занесених до книги запису хворих.”;

у частині четвертій слова “старшина роти” замінити словами “головний сержант роти”, а слова “санітарного інструктора” — словами “інструктора з тактичної медицини”;

136) статті 261 і 262 викласти в такій редакції:

“261. Про прибуття військовослужбовців, яких направлено до військового закладу охорони здоров’я на стаціонарне лікування, начальник військового закладу охорони здоров’я зобов’язаний у той самий день повідомити командирові військової частини, з якої вони прибули, а про військовослужбовців, які прибули з інфекційними захворюваннями, — також у найближчий санітарно-епідеміологічний заклад охорони здоров’я. Військовослужбовці, які захворіли в період відпустки або у відрядженні, на стаціонарне лікування направляються начальниками відповідних органів управління Служби правопорядку в гарнізонах або військовими комісарами.

262. Начальник військового закладу охорони здоров’я зобов’язаний за п’ять днів до виписки військовослужбовців повідомити про це командирові військової частини, з якої вони прибули. У день виписки із військового закладу охорони здоров’я військовослужбовцям видаються відповідні документи і вони самостійно (якщо не прибув супроводжуючий із військової частини) направляються до військової частини, з якої прибули. Після повернення до військової частини і доповіді безпосередньому командирові (начальникові) військовослужбовці направляються до медичного пункту військової частини, де здають медичні документи; інші документи здаються сержантові із матеріального забезпечення роти.”;

137) назву підрозділу “Банно-пральне обслуговування” розділу 6 викласти в такій редакції:

“Лазно-пральне обслуговування”;

138) у статті 264:

у частині першій:

у першому реченні слова “старшини роти” замінити словами “сержанта із матеріального забезпечення (старшини) роти ”;

у другому реченні після слова “Військовослужбовці” доповнити словами “строкової військової служби”, слова “старшини роти” замінити словами “сержанта із матеріального забезпечення (старшини) роти”, а слово “сержантів” — словами “військовослужбовців сержантського і старшинського складу”;

частину другу виключити;

у частині третій слово “сержантів” замінити словами “військовослужбовців сержантського і старшинського складу”;

у частині четвертій слово “солдатів” замінити словами “військовослужбовців рядового складу”;

139) статтю 265 викласти в такій редакції:

“265. Прання натільної і постільної білизни, бавовняного обмундирування військовослужбовців здійснюється у пральнях. Порядок прання встановлюється командиром військової частини. Сушіння шкарпеток та бавовняного обмундирування проводиться в сушарнях або обладнаних для цього місцях.

Натільна та постільна білизна, рушники підлягають заміні раз на
тиждень — у дні миття в лазні; кухарям і пекарям у разі організації харчування силами військової частини натільна білизна видається не рідше ніж двічі на тиждень. Чиста натільна білизна і рушники видаються, а брудна білизна здається безпосередньо в лазні.

У разі потреби зміна білизни і рушників проводиться частіше.”;

140) у статті 268:

у частині першій слова “період навчання” замінити словами “навчальний рік (період навчання)”;

частину другу викласти в такій редакції:

“Добовий наряд військової частини призначається, як правило, у такому складі:

черговий військової частини;

помічник чергового військової частини;

варта;

черговий і днювальні парку, а також механіки-водії (водії) чергових тягачів;

черговий підрозділ;

черговий і помічники чергового контрольно-пропускного пункту;

черговий штабу військової частини та посильні;

черговий і днювальні медичного пункту;

черговий їдальні та робітники їдальні;

черговий сигналіст;

пожежний наряд;

водії чергових автомобілів.”;

доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:

“За рішенням командира військової частини окремі складові добового наряду можуть не призначатися або призначатися із складу чергового підрозділу, про що зазначається в наказі по військовій частині.”.

У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

у тексті статті слово “частина” в усіх відмінках замінити словами “військова частина” у відповідному відмінку;

141) друге речення статті 269 викласти в такій редакції: “Військовослужбовців-жінок залежно від військового звання та посади можуть у разі потреби призначати з додержанням вимог законодавства помічником чергового військової частини, черговим або помічником чергового контрольно-пропускного пункту, черговим чи днювальним медичного пункту (з числа медичних працівників (фахівців), черговим штабу, їдальні, посильним, черговим чи днювальним гуртожитку.”;

142) статтю 273 викласти в такій редакції:

“273. Черговий військової частини та його помічник, черговий парку, призначені з військовослужбовців офіцерського складу, повинні мати на озброєнні пістолет із двома спорядженими магазинами.

Черговий парку, черговий контрольно-пропускного пункту, черговий штабу військової частини, які призначені з військовослужбовців сержантського і старшинського складу, помічники чергового контрольно-пропускного пункту, чергові та днювальні підрозділів, а також днювальні парку та посильні повинні мати на озброєнні багнет. За рішенням командира військової частини зазначені особи добового наряду можуть озброюватися автоматом (карабіном) із двома спорядженими магазинами.”;

143) у статті 277:

перше речення після слів “в наказі по” доповнити словом “військовій”;

у другому реченні слова “офіцерів, прапорщиків або сержантів” замінити словами “військовослужбовців офіцерського або сержантського і старшинського складу”;

144) статті 279 і 280 викласти в такій редакції:

“279. Підрозділи призначаються в наряд разом із своїми командирами.

Черговість перебування в наряді військовослужбовців офіцерського складу військової частини, військовослужбовців сержантського і старшинського складу (крім строкової військової служби) управління та штабу військової частини, а також черговість перебування в наряді підрозділів військової частини встановлюється начальником штабу військової частини.

Черговість перебування в наряді в роті між взводами встановлюється головним сержантом роти, а у взводі між військовослужбовцями — головним сержантом (заступником командира) взводу.

Наряди розподіляються серед військовослужбовців рівномірно.

280. Листи нарядів на кожний місяць ведуться окремо: на військовослужбовців рядового складу — головним сержантом (заступником командира) взводу; на військовослужбовців сержантського і старшинського складу — головним сержантом роти; на військовослужбовців офіцерського складу військової частини, військовослужбовців сержантського і старшинського складу (крім строкової військової служби) штабу — начальником штабу військової частини (додаток 8 до цього Статуту).

Листи нарядів зберігаються у штабі та підрозділах військової частини протягом року.”;

145) у частині першій статті 285 слова “старшиною роти” замінити словами “головним сержантом роти”;

146) у частині другій статті 289 слово “прапорщика” замінити словами “військовослужбовця сержантського і старшинського складу”;

147) у статті 295:

друге речення частини першої викласти в такій редакції: “Він відповідає за своєчасне оповіщення підрозділів та управління військової частини про приведення військової частини в бойову готовність (переведення на функціонування в умовах особливого періоду), за підтримання внутрішнього порядку у військовій частині і несення служби добовим нарядом, а також за зберігання пістолетів та патронів до них військовослужбовців офіцерського, сержантського і старшинського складу військової частини.”;

у частині другій слова “, а також прапорщиків управління батальйонів” виключити;

148) частину другу статті 296 викласти в такій редакції:

“Після розводу новопризначений черговий приймає від попереднього чергового документи (додаток 7 до цього Статуту), а також пістолети та патрони до них військовослужбовців офіцерського, сержантського і старшинського складу військової частини. Зброя приймається поштучно згідно з номерами та комплектністю. Після цього разом із попереднім черговим військової частини новопризначений черговий перевіряє справність технічних засобів оповіщення та охорони, приладів радіаційної і хімічної розвідки.”;

149) у статті 298:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“видавати зброю та боєприпаси до неї військовослужбовцям офіцерського, сержантського (старшинського) складу управління та штабу військової частини під особистий підпис, а ящики із зброєю та боєприпасами до неї військовослужбовців офіцерського, сержантського (старшинського) складу підрозділів військової частини — під особистий підпис сержанта із матеріального забезпечення (старшини) підрозділу у книзі видачі зброї та боєприпасів (додаток 10 до цього Статуту). У разі приведення військової частини в бойову готовність зброю та боєприпаси до неї військовослужбовцям офіцерського, сержантського і старшинського складу управління та штабу військової частини дозволяється видавати за картками-замінниками зданої на зберігання зброї; здійснювати контроль за своєчасністю здавання зброї та боєприпасів;”;

абзац п’ятнадцятий виключити;

150) у статті 299:

у частині першій слова “і список заарештованих” виключити;

у тексті статті слова “черговий частини” в усіх відмінках замінити словами “черговий військової частини” у відповідному відмінку;

151) статтю 301 викласти в такій редакції:

“301. Помічник чергового військової частини призначається з військовослужбовців молодшого офіцерського складу, а також сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, та підпорядковується черговому військової частини. Зазначений помічник чергового повинен знати інструкцію чергового військової частини, вміти поводитися із засобами оповіщення та зв’язку, приладами радіаційної і хімічної розвідки, які перебувають у чергового військової частини; залишаючися за чергового, виконувати його обов’язки. У разі відсутності у складі добового наряду чергового штабу військової частини після закінчення робочого дня проводити огляд пожежного стану приміщень штабу військової частини.”;

152) у статті 302:

у частині першій слова “частини” та “офіцерів” замінити відповідно словами “військової частини” та “військовослужбовців офіцерського складу”;

частину другу викласти в такій редакції:

“Помічникові чергового військової частини, призначеному з військовослужбовців сержантського і старшинського складу, підпорядковуються всі військовослужбовці добового наряду, крім військовослужбовців офіцерського складу.”;

153) у частині першій статті 303:

у першому реченні слова “прапорщиків або сержантів” замінити словами “військовослужбовців сержантського і старшинського складу”;

у другому і третьому реченнях слово “частини” замінити словами “військової частини”;

154) абзац другий статті 307 викласти в такій редакції:

“пропускати на територію (з території) військової частини військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, своєї військової частини за документами, які посвідчують особу військовослужбовця; військовослужбовців строкової військової служби — за записками про звільнення (відпускними квитками, посвідченнями про відрядження, приписами), пред’явленими разом із військовим квитком; інших осіб — за перепустками;”;

155) статтю 309 викласти в такій редакції:

“309. У батальйоні, розташованому окремо від інших підрозділів військової частини, черговий батальйону призначається з військовослужбовців офіцерського складу і виконує обов’язки чергового військової частини. Його помічником призначається військовослужбовець сержантського або старшинського складу.”;

156) у статті 310:

перше речення частини першої викласти в такій редакції:

“310. Черговий роти призначається з військовослужбовців сержантського або старшинського складу та, як виняток, із найпідготовленіших військовослужбовців рядового складу.”;

у першому реченні частини другої слова “черговому частини” та
“та старшині роти” замінити відповідно словами “черговому військової частини” та “, головному сержантові роти”;

157) у тексті статті 311 слово “старшина” в усіх відмінках замінити словами “головний сержант” у відповідному відмінку;

158) у статті 312:

у частині першій:

абзац другий викласти в такій редакції:

“у разі приведення військової частини в бойову готовність (переведення на функціонування в умовах особливого періоду) здійснити підйом особового складу, оповіщення військовослужбовців, які перебувають поза межами розташування роти; до прибуття в роту військовослужбовців офіцерського складу або головного сержанта роти виконувати вказівки чергового військової частини;”;

в абзаці восьмому слова “рядовим чи сержантським складом” замінити словами “військовослужбовцями”;

у частині другій слова “офіцерам і прапорщикам” замінити словами
“військовослужбовцям офіцерського складу”;

частину третю викласти в такій редакції:

“Із прибуттям до роти військовослужбовців офіцерського, сержантського (старшинського) складу інших підрозділів, військових частин черговий відрекомендовується їм і супроводжує до командира чи головного сержанта роти.”;

у тексті статті слова “старшина” і “черговий частини” в усіх відмінках замінити відповідно словами “головний сержант” і “черговий військової частини” у відповідному відмінку;

159) абзац дев’ятий частини другої статті 314 викласти в такій редакції:

“із прибуттям до роти прямих начальників від командира роти та вище та чергового військової частини подавати команду “Струнко”; із прибуттям до роти інших військовослужбовців офіцерського складу, головного сержанта роти або військовослужбовців не своєї роти викликати чергового, наприклад: “Черговий роти, на вихід”.”;

160) у статті 315:

у першому реченні слова “прапорщиків або сержантів” замінити словами “військовослужбовців сержантського і старшинського складу”;

у третьому реченні слова “черговому частини” замінити словами “черговому військової частини”;

161) в абзаці чотирнадцятому статті 317 слова “старшин рот” замінити словами “головних сержантів рот”;

162) у частині першій статті 321:

у першому реченні слова “Черговий штабу частини” замінити словами “Черговий штабу військової частини”, а слова “прапорщиків, сержантів” — словами “військовослужбовців сержантського і старшинського складу”;

у другому реченні слова “Черговий штабу частини” замінити словами “Черговий штабу військової частини”, а слова “черговому частини” — словами “черговому військової частини”;

163) у частині другій статті 335 слова “офіцерам, прапорщикам та” виключити;

164) у частині третій статті 346 слова “офіцерів, прапорщиків або сержантів” замінити словами “військовослужбовців офіцерського, сержантського і старшинського складу”;

165) перше речення статті 351 викласти в такій редакції:

“351. Черговий парку призначається з військовослужбовців офіцерського або сержантського і старшинського складу.”;

166) статтю 371 викласти в такій редакції:

“371. Для ранкового огляду та вечірньої повірки головні сержанти рот шикують військовослужбовців строкової військової служби на передніх або бокових лінійках. У разі негоди за розпорядженням чергового військової частини повірку дозволяється проводити в наметах.”;

167) у частині третій статті 372 слово “Старшини рот” замінити словами “Головні сержанти рот”;

168) у першому реченні статті 399 слова “старшині роти” замінити словами “головному сержантові роти”;

169) у тексті Статуту:

слова “строкової служби” замінити словами “строкової військової служби”;

слова “вечірня перевірка”, “спортивна робота”, “гуманітарна підготовка”, “культурно-освітня” в усіх відмінках замінити словами “вечірня повірка”, “спортивно-масова робота”, “національно-патріотична підготовка”, “культурологічна” у відповідному відмінку;

слово “військово-навчальний” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “військовий навчальний” у відповідному відмінку і числі;

170) у додатках до Статуту:

у додатку 1:

друге речення пункту 7 після слів “У воєнний час” доповнити словом “військова”;

у пункті 8:

в останньому реченні абзацу першого слова “офіцери та прапорщики військової частини, військовослужбовці строкової служби” замінити словами “військовослужбовці офіцерського, сержантського і старшинського та рядового складу військової частини”;

абзац другий після слова “командир” доповнити словом “військової”;

у додатку 2:

у пункті 1:

в абзаці першому слово “дивізіям,” виключити, а слова “учбовим частинам” замінити словами “навчальним військовим частинам”;

в абзаці другому слово “Частинам” замінити словами “Військовим частинам”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Рішення про вручення військовій частині Бойового Прапора приймається Президентом України за поданням Міністра оборони України. До подання додається Грамота Президента України про вручення військовій частині Бойового Прапора. Виготовлення Бойового Прапора організовується після підписання Грамоти Президентом України.”;

в абзаці першому пункту 3 слова “виду Збройних Сил України, оперативного командування або іншим командиром (начальником)” замінити словами “Генерального штабу Збройних Сил України, Командування виду Збройних Сил України або оперативного командування Збройних Сил України”;

у пункті 5 слова “офіцерів, прапорщиків або сержантів, переважно нагороджених орденами і медалями” замінити словами “військовослужбовців офіцерського або сержантського і старшинського складу, переважно нагороджених державними нагородами України, відомчими заохочувальними відзнаками”;

пункт 10 викласти в такій редакції:

“10. Особа, яка вручила Бойовий Прапор, вітає особовий склад військової частини з одержанням Бойового Прапора словами “Слава Україні”. Особовий склад військової частини на привітання відповідає “Героям слава”. Після цього командир військової частини виступає із словом у відповідь.”;

абзац перший пункту 15 виключити;

у пункті 16 слово “варти” виключити;

абзац перший пункту 20 доповнити реченням такого змісту: “Окремо перевіряється стан тасьми з китицями, орденських стрічок, кількість і стан орденів.”;

у пункті 23:

в абзаці другому слова “через управління служби військ і режиму Генерального штабу Збройних Сил України” виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Бойові прапори розформованих частин із державними нагородами, грамотами Президента України та історичними довідками за погодженням із Міністерством оборони України в разі забезпечення їх зберігання та тримання можуть бути передані також на зберігання до музею (кімнати) Бойової Слави військових частин або місцевих музеїв для відкритої експозиції.”;

у пункті 24:

третє речення абзацу другого викласти в такій редакції: “Акт огляду Бойового Прапора затверджується першим заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України, якому надається право приймати рішення про проведення ремонту або заміну Бойового Прапора.”;

абзац третій викласти в такій редакції:

“Порядок заміни Бойового Прапора визначається Генеральним штабом Збройних Сил України.”;

абзац четвертий виключити;

пункт 26 викласти в такій редакції:

“26. Проводити ремонт полотнища Бойового Прапора силами і засобами військової частини забороняється. Дозволяється лише в разі нагальної потреби ремонтувати древко, верхівку та підток.

Якщо виникає потреба в ремонті полотнища Бойового Прапора, тасьми з китицями, орденських стрічок, командир військової частини порушує в порядку підпорядкованості клопотання з цього приводу. Після одержання дозволу на ремонт полотнище Бойового Прапора, тасьма з китицями, орденські стрічки в установленому порядку передаються до Тилу Збройних Сил України.

Здавання полотнища Бойового Прапора, тасьми з китицями та орденських стрічок на ремонт оформлюється актом.”;

у пунктах 28 і 29 слова “почесна назва” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “почесне найменування і державні нагороди” у відповідному відмінку і числі;

пункт 30 виключити;

у додатку 4:

в абзаці другому пункту 2 слово “старшинами” замінити словами “головними сержантами”;

у пункті 5 слово “старшини” замінити словами “головні сержанти”;

в абзаці першому пункту 3 додатка 5 слова “військових статутів” замінити словами “статутів Збройних Сил України”;

в абзаці першому пункту 3 додатка 6:

у першому реченні слова “склад прапорщиків і мічманів,” та
“, військовослужбовці-жінки” виключити;

у третьому реченні слова “управління частини” замінити словами “управління військової частини”, а слово “офіцерів” — словами “військовослужбовців офіцерського складу”;

в абзаці першому пункту 4 слова “Офіцери, прапорщики (мічмани), сержанти (старшини)” замінити словами “Військовослужбовці офіцерського, сержантського і старшинського складу”;

у додатку 7:

у підпункті “а” пункту 1:

в абзаці другому слова “оголошення тривоги офіцерів, прапорщиків і військовослужбовців, що проходять службу за контрактом, управління” замінити словами “приведення військової частини в бойову готовність (переведення на функціонування в умовах особливого періоду) військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, управління військової”;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“металеві шафи (ящики) для зберігання пістолетів, патронів до них та дозиметрів військовослужбовців офіцерського, сержантського і старшинського складу військової частини;”;

у пункті 3:

в абзаці сьомому слово “військових” виключити;

абзац дванадцятий підпункту “а” виключити;

в абзаці сьомому підпункту “в” слово “журнал” замінити словом “книга”;

у тексті додатка слова “черговий частини” в усіх відмінках замінити словами “черговий військової частини” у відповідному відмінку;

у додатку 8:

слова “Заступник командира” замінити словами “Головний сержант (заступник командира)”;

у пункті 2 приміток до додатка слова “періоду навчання” замінити словами “навчального року (періоду навчання)”;

у примітках до додатка 10:

у пункті 1 слово “старшини” замінити словами “головного сержанта”;

у другому реченні пункту 2 слово “старшиною” замінити словами “головним сержантом”;

у додатку 14 слово “Старшина” замінити словами “Головний сержант”;

абзац третій підпункту “б” розділу I додатка 16 викласти в такій редакції:

“інформаційний центр;”;

в абзаці другому пункту 1 приміток до розділу II слова “військово-навчальних” замінити словами “військових навчальних”;

у пункті 1 приміток до розділу III:

у першому реченні слова “навчальних закладів” замінити словами “військових навчальних закладів,”, а слова “, військових комендатур” виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Дозволяється промислове виготовлення вивісок у разі їх відповідності вимогам, зазначеним у цій примітці.”;

у додатку 18:

у пункті 7:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“Військовослужбовці сержантського і старшинського складу взводів розміщуються у своїх підрозділах. Головний старшина бригади, батальйону та головні сержанти рот разом із сержантами із матеріального забезпечення (старшинами) рот розміщуються в окремих наметах. Документація роти зберігається в наметі головного сержанта роти.”;

в абзаці шостому слова “Офіцери, прапорщики” замінити словами “Військовослужбовці офіцерського складу”;

у пункті 8 слова “народознавчих світлиць” замінити словами “інформаційних центрів”;

доповнити Статут додатком 20 такого змісту:

“Додаток 20
до Статуту внутрішньої служби
(стаття 207)

ПОРЯДОК
зарахування військовослужбовців Збройних Сил України
до списків особового складу військових частин навічно

Загальні питання

1. Зарахування військовослужбовців Збройних Сил України (далі — військовослужбовці) до списків особового складу військових частин, штабів, організацій, установ та вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України (далі — військові частини) навічно є ритуалом вшанування військовослужбовців Збройних Сил України, які загинули (померли від отриманих ран), проявили мужність та героїзм під час виконання військового обов’язку із захисту територіальної цілісності та незалежності України.

2. Метою зарахування військовослужбовців до списків військових частин навічно є формування почуття патріотизму, вірності Військовій присязі, готовності до збройного захисту України.

3. Військовослужбовці можуть бути зараховані навічно лише до однієї з військових частин, де проходили військову службу (виконували бойові завдання), або її правонаступника.

4. Зарахування військовослужбовців до списків особового складу військових частин навічно здійснюється наказом Міністерства оборони України на підставі поданого клопотання.

5. Клопотання щодо зарахування військовослужбовців до списків особового складу військових частин навічно подається командирами військових частин за підпорядкованістю.

6. Рішення командира військової частини щодо подання клопотання про зарахування військовослужбовця до списків особового складу військової частини навічно приймається на підставі рішення загальних зборів особового складу військової частини.

Книга пам’яті військової частини

7. Книга пам’яті військової частини (далі — Книга пам’яті) ведеться з метою увіковічення пам’яті військовослужбовців, полеглих за свободу і незалежність України, та виховання особового складу на їх героїчних прикладах.

8. До Книги пам’яті включаються відомості про військовослужбовців, які загинули під час виконання військового обов’язку із захисту територіальної цілісності та незалежності України.

На сторінці, де розміщена фотокартка військовослужбовця, зазначаються військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, посада, дата народження та дата смерті, а на її зворотній стороні — короткий опис героїчного вчинку (вчинків), інформація про нагороди та відзнаки.

9. Рішення щодо занесення військовослужбовців до Книги пам’яті приймається на загальних зборах особового складу військової частини.

10. Книга пам’яті реєструється в нетаємному діловодстві. Відповідальність за її збереження та ведення покладається на осіб, визначених наказом командира військової частини.

11. Записи в Книзі пам’яті робляться під керівництвом заступника командира військової частини з морально-психологічного забезпечення, акуратно, каліграфічним почерком, чорнилом або пастою чорного кольору.

12. Книга пам’яті зберігається в музеї або кімнаті історії, бойової слави військової частини чи в іншому відповідно обладнаному місці за рішенням командира військової частини під склом з урахуванням можливості ознайомлення з нею особового складу військової частини.

13. Під час проведення урочистих заходів, присвячених Дню Збройних Сил України, Дню військової частини, Дню захисника України, складанню Військової присяги, визначеною посадовою особою оголошуються військові звання та прізвища військовослужбовців, включених до Книги пам’яті.

14. У разі розформування військової частини Книга пам’яті передається правонаступнику або до Національного військово-історичного музею України.

Вшанування військовослужбовців, зарахованих
до списків особового складу військових частин навічно

15. На підставі наказу Міністерства оборони України про зарахування військовослужбовця до списків особового складу військової частини навічно відповідно до рішення командира військової частини вносяться зміни до списку вечірньої повірки підрозділу військової частини, у складі якого проходив військову службу (виконував бойові завдання) військовослужбовець.

16. Прізвище, ім’я, по батькові, посада та військове звання військовослужбовця, якого навічно зараховано до списків особового складу військової частини, зазначаються у Книзі пам’яті та історичному формулярі військової частини.

17. Під час проведення вечірньої повірки оголошуються військові звання та прізвища військовослужбовців, зарахованих до списків особового складу військової частини навічно.

18. У розташуванні підрозділу, до списків особового складу якого навічно зараховано військовослужбовця, розміщується його фотографія, інформація про його життєвий шлях, героїчний вчинок, нагороди та відзнаки.”.

2. У Дисциплінарному статуті Збройних Сил України, затвердженому Законом України “Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22—23, ст. 197
із наступними змінами):

1) у преамбулі:

частину першу після слів “під час проходження” доповнити словами “навчальних (перевірочних) і спеціальних”;

частину четверту викласти в такій редакції:

“Дія Статуту поширюється на інші утворені відповідно до законів України військові формування, правоохоронні органи спеціального призначення, Державну спеціальну службу транспорту України, Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України.”;

2) у статті 1 слова “військовими статутами” замінити словами “статутами Збройних Сил України”;

3) в абзаці третьому статті 3 після слова “дотримання” доповнити словами “Конституції та законів України,” а слова “військових статутів” замінити словами “статутів Збройних Сил України”;

4) у статті 4:

в абзаці другому слова “військових статутів” замінити словами “статутів Збройних Сил України”;

в абзаці третьому слова “та військову” виключити;

в абзаці четвертому слова “військовими статутами” замінити словами “статутами Збройних Сил України”;

5) у статті 5:

перше речення частини першої викласти в такій редакції:

“5. За стан військової дисципліни у з’єднанні, військовій частині (підрозділі), закладі та установі відповідає командир.”;

у частині другій слово “(начальників)” виключити;

6) у статті 6:

у частині третій слова “законами та військовими статутами” замінити словами “статутами Збройних Сил України”, а слова “арешту винного й” виключити;

у частині четвертій слово “злочину” замінити словами “кримінального правопорушення”;

частину п’яту виключити;

7) частину першу статті 9 викласти в такій редакції:

“9. Заступники командирів з’єднань, військових частин (підрозділів), закладів, установ та організацій користуються щодо підлеглих дисциплінарною владою на один ступінь нижчою, ніж їх безпосередні командири.”;

8) статті 10—12 викласти в такій редакції:

“10. Військовослужбовці офіцерського складу під час перебування з підрозділами у відрядженні як їх командири (начальники), а також під час виконання визначеного наказом командира військової частини самостійного завдання поза місцем дислокації військової частини користуються дисциплінарною владою на один ступінь вищою за владу, передбачену посадою, яку вони обіймають. Військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, призначені начальниками команд, у зазначених випадках користуються дисциплінарною владою командира взводу.

11. Особи офіцерського складу, призначені командирами підрозділів слухачів, курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, користуються дисциплінарною владою щодо підлеглих на один ступінь вищою за владу, передбачену посадою, яку вони обіймають.

12. Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, Міністр оборони України, начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України, керівники державних органів, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування, утворені відповідно до законів України, командувач Національної гвардії України, керівники інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України користується дисциплінарною владою в повному обсязі цього Статуту, крім відповідних повноважень, визначених цим Статутом для кожного з них особисто.

Крім того, Міністр внутрішніх справ України має право нагороджувати відомчими заохочувальним відзнаками Міністерства внутрішніх прав України військовослужбовців Державної прикордонної служби України.

Заступники Міністра оборони України, командувачі видів Збройних Сил України, заступники керівників державних органів, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування, утворені відповідно до законів України, правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, користуються щодо підлеглих військовослужбовців дисциплінарною владою командувача виду Збройних Сил України.

Керівники (начальники) регіональних (територіальних) органів і регіональних (територіальних) органів управління військових формувань, утворених відповідно до законів України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Управління державної охорони України користуються щодо підлеглих військовослужбовців дисциплінарною владою командувача військ оперативного командування.

Керівники (начальники) структурних підрозділів Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України, головних органів військового управління інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Державної спеціальної служби транспорту України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Управління державної охорони України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, начальники функціональних підрозділів Центрального управління Служби безпеки України із статусом Головного управління і вище, начальники регіональних органів Служби безпеки України користуються щодо підлеглих військовослужбовців дисциплінарною владою командира корпусу.”;

9) назву глави “Заохочення, які застосовують до солдатів (матросів), сержантів (старшин)” розділу II викласти в такій редакції:

“Заохочення, які застосовують до військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу”;

10) статтю 16 викласти в такій редакції:

“16. До військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, застосовуються заохочення, визначені у статті 15 цього Статуту, крім заохочень, передбачених пунктами “в”, “г”, “ґ”, “ж” зазначеної статті.”;

11) назву підрозділу “Права командирів (начальників) щодо застосування заохочень до підлеглих солдатів (матросів), сержантів (старшин)” викласти в такій редакції:

“Права командирів щодо застосування заохочень до підлеглих військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу”;

12) статті 17—20 викласти в такій редакції:

“17. Командир відділення та головний сержант (заступник командира) взводу мають право застосовувати заохочення, передбачені пунктами “а” та “б” статті 15 цього Статуту.

18. Головний сержант роти, командир взводу (групи, башти) і командир роти (корабля 4 рангу) мають право застосовувати заохочення, передбачені пунктами “а” — “в” статті 15 цього Статуту.

19. Командир батальйону (корабля 3 рангу) має право застосовувати заохочення, передбачені пунктами “а” — “г” статті 15 цього Статуту.

20. Командир окремого батальйону (корабля 2 рангу), а також командир окремої військової частини, який користується відповідно до
статті 8 цього Статуту дисциплінарною владою командира батальйону (корабля 3 рангу), крім того, має право застосовувати заохочення, передбачені пунктами “ґ” — “з” статті 15 цього Статуту.”;

13) статтю 22 викласти в такій редакції:

“22. Командувач військ оперативного командування Збройних Сил України щодо підлеглих військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу користується правом застосовувати заохочення в повному обсязі цього Статуту, крім пункту “и” статті 15 цього Статуту.”;

14) підрозділи “Заохочення, які застосовують до прапорщиків (мічманів)” та “Права командирів (начальників) щодо застосування заохочень до підлеглих прапорщиків (мічманів)” виключити;

15) назву підрозділу “Заохочення, які застосовують до офіцерів” викласти в такій редакції:

“Заохочення, які застосовують до військовослужбовців
офіцерського складу”;

16) у статті 27:

в абзаці першому слово “офіцерів” замінити словами “військовослужбовців офіцерського складу”;

пункти “а” і “б” викласти в такій редакції:

“а) зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення;

б) оголошення подяки;”;

пункт “д” після слова “включно” доповнити словами і цифрами “відповідно до статті 41 цього Статуту”;

пункт “е” викласти в такій редакції:

“е) нагородження відомчими заохочувальними відзнаками.”;

17) статтю 28 викласти в такій редакції:

“28. У вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, крім застосування заохочень, передбачених статтею 27 цього Статуту, застосовується занесення на Дошку пошани прізвищ випускників, які закінчили вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів із золотою медаллю.”;

18) назву підрозділу “Права командирів (начальників) щодо застосування заохочень до підлеглих офіцерів” викласти в такій редакції:

“Права командирів щодо застосування заохочень до підлеглих військовослужбовців офіцерського складу”;

19) у статті 29:

частину першу викласти в такій редакції:

“29. Командир роти (корабля 4 рангу), командир батальйону (корабля 3 рангу) мають право застосовувати заохочення, передбачені пунктами “а” та “б” статті 27 цього Статуту.”;

у частині другій слово “(начальник)” виключити;

20) статтю 30 викласти в такій редакції:

“30. Командир бригади (полку, корабля 1 рангу) має право застосовувати заохочення, передбачені пунктами “а” — “г” статті 27 цього Статуту.”;

21) у статті 31 слова “у пунктах “а” і “в” замінити словами “у пунктах “б” і “в”;

22) частину другу статті 32 викласти в такій редакції:

“Дисциплінарні стягнення — позбавлення військового звання, пониження у військовому званні, пониження у посаді — можуть бути зняті з військовослужбовців рядового, сержантського (старшинського) складу не раніше ніж через шість місяців, а з військовослужбовців офіцерського
складу — через рік з дня накладення стягнення.”;

23) у статті 36 після слова “строкової” доповнити словом “військової”, а слова “військово-навчальних закладів” замінити словами “вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів”;

24) статтю 37 викласти в такій редакції:

“37. Відпустка для військовослужбовців строкової військової служби як передбачений цим Статутом вид заохочення надається не більше одного разу за час проходження військової служби за високі показники в бойовій підготовці, зразкову військову дисципліну, пильність та відмінну службу, вмілу експлуатацію озброєння і бойової техніки.”;

25) статтю 38 після слова “курсантів” доповнити словом “вищих”,
а після слів “навчальних закладів” — словами “та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів”;

26) статтю 40 після слова “курсантів” доповнити словом “вищих”,
а після слів “навчальних закладів” — словами “та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів”;

27) статтю 41 доповнити частиною такого змісту:

“Чергове військове звання достроково може бути присвоєно одноразово:

військовослужбовцям сержантського та старшинського складу;

військовослужбовцям молодшого офіцерського складу;

військовослужбовцям старшого офіцерського складу.”;

28) статтю 42 викласти в такій редакції:

“42. Занесення прізвища до Книги пошани військової частини застосовується до військовослужбовців, які досягли високих показників
у бойовій підготовці, виявили бездоганну дисциплінованість і особливо відзначилися під час виконання військового обов’язку.

Про занесення прізвища військовослужбовця до Книги пошани військової частини (корабля) повідомляється його батькам або іншим близьким родичам.”;

29) у статті 44:

у другому реченні слова “керівники інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування, створені відповідно до законів України” замінити словами “Міністр внутрішніх справ України, керівники Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної спеціальної служби транспорту України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Управління державної охорони України”, а після слова “відомчими” доповнити словом “заохочувальними”;

третє речення після слова “відзнаки” доповнити словами “, якими нагороджуються військовослужбовці та інші особи”;

30) частину четверту статті 45 викласти в такій редакції:

“Усі дисциплінарні стягнення, крім позбавлення військового звання, пониження у військовому званні, пониження в посаді, звільнення з військової служби за службовою невідповідністю, накладені на військовослужбовців і не зняті до дня звільнення їх у запас чи відставку, вважаються знятими з дня виключення військовослужбовця із списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо).”;

31) частину першу статті 46 викласти в такій редакції:

“46. З метою громадського впливу на порушників військової дисципліни та громадського порядку до накладення стягнення за порушення військовослужбовців за рішенням командира (начальника) можна обговорювати:

військовослужбовців рядового складу — на зборах особового складу;

військовослужбовців сержантського (старшинського) складу — на зборах військовослужбовців сержантського (старшинського) складу;

військовослужбовців-жінок — на зборах військовослужбовців-жінок, які мають військове звання (займають посади) не нижче військового звання (посади) військовослужбовця-жінки, правопорушення якого обговорюють;

військовослужбовців офіцерського складу — на зборах військовослужбовців офіцерського складу, які мають військові звання (займають посади) не нижче військового звання (посади) офіцера, правопорушення якого обговорюють.”;

32) статтю 47 викласти в такій редакції:

“47. Невиконання (неналежне виконання) службових обов’язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків, є підставою для усунення військовослужбовців від виконання службових обов’язків.

Рішення про усунення військовослужбовця від виконання службових обов’язків приймається прямим командиром (начальником).

Про цей факт видається у триденний строк із дня прийняття посадовою особою такого рішення, письмовий наказ про проведення службового розслідування.

Тривалість усунення від виконання службових обов’язків не повинна перевищувати тривалості службового розслідування та часу, необхідного для прийняття командиром (начальником) відповідного рішення за результатами такого розслідування.

Наказ про усунення військовослужбовця від виконання службових обов’язків скасовується у разі, коли за результатами службового розслідування підстави для прийняття такого рішення не підтверджуються або прийнято рішення про притягнення військовослужбовця, який вчинив правопорушення, до дисциплінарної відповідальності.

У разі відмови або ухилення від обов’язкового медичного огляду, а також появи на службі у стані сп’яніння усунення військовослужбовця від виконання службових обов’язків може здійснити безпосередній або прямий начальник, про що негайно доповідається в порядку підпорядкованості із зазначенням причин і обставин усунення.

Командир (начальник), який усунув підлеглого від виконання службових обов’язків без достатніх підстав, несе за це відповідальність.”;

33) назву підрозділу “Дисциплінарні стягнення, які накладають на солдатів (матросів), сержантів (старшин)” викласти в такій редакції:

“Дисциплінарні стягнення, які накладають на військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу”;

34) у статті 48 слова “солдатів (матросів)” замінити словами “військовослужбовців рядового складу”;

35) у статті 49:

абзац перший викласти в такій редакції:

“49. На військовослужбовців рядового складу військової служби за контрактом можуть бути накладені такі стягнення:”;

пункт “ж” викласти в такій редакції:

“ж) звільнення з військової служби через службову невідповідність.”;

36) у статті 50:

в абзаці першому слова “сержантів (старшин)” замінити словами “військовослужбовців сержантського і старшинського складу”;

у пункті “є” слова “на один ступінь” виключити;

37) у статті 51:

в абзаці першому слова “сержантів (старшин)” замінити словами “військовослужбовців сержантського і старшинського складу”;

у пункті “є” слова “на один ступінь” виключити;

пункт “и” викласти в такій редакції:

“и) звільнення з військової служби через службову невідповідність.”;

38) назву глави “Права командирів (начальників) накладати дисциплінарні стягнення на підлеглих солдатів (матросів), сержантів (старшин) строкової військової служби і служби за контрактом” розділу III викласти в такій редакції:

“Права командирів накладати дисциплінарні стягнення на підлеглих військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу”;

39) у статті 53 слова “солдатів (матросів)” замінити словами “військовослужбовців рядового складу”;

40) у статті 54:

абзац перший викласти в такій редакції:

“54. Головний сержант (заступник командира) взводу має право:”;

у пункті “б” слова “солдатів (матросів) і сержантів (старшин)” замінити словами “військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу”;

у пункті “в” слова “солдатів (матросів)” замінити словами “військовослужбовців рядового складу”;

41) у статті 55:

абзац перший викласти в такій редакції:

“55. Головний сержант роти має право:”;

у пункті “б” слова “солдатів (матросів), сержантів (старшин)” замінити словами “військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу”;

у пункті “в” слова “солдатів (матросів)” замінити словами “військовослужбовців рядового складу”;

42) у статтях 56 і 57:

у пункті “б” слова “солдатів (матросів), сержантів (старшин)” замінити словами “військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу”;

у пункті “в” слова “солдатів (матросів)” замінити словами “військовослужбовців рядового складу”;

43) у статті 58:

у пункті “б” слова “солдатів (матросів), сержантів (старшин)” замінити словами “військовослужбовців рядового і сержантського (старшинського) складу”;

у пункті “в” слова “солдатів (матросів)” замінити словами “військовослужбовців рядового складу”;

частину другу виключити;

44) статтю 61 викласти в такій редакції:

“61. Командувач військ оперативного командування щодо підлеглих військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу користується правом накладати стягнення в повному обсязі цього Статуту.”;

45) у назві підрозділу “Дисциплінарні стягнення, які накладають
на офіцерів” слово “офіцерів” замінити словами “військовослужбовців офіцерського складу”;

46) у статті 68:

абзац перший викласти в такій редакції:

“68. На військовослужбовців молодшого та старшого офіцерського складу можуть бути накладені такі стягнення:”;

пункт “є” викласти в такій редакції:

“є) звільнення з військової служби через службову невідповідність;”;

47) у статті 69 слова “вищих офіцерів” замінити словами “військовослужбовців вищого офіцерського складу”;

48) назву підрозділу “Права командирів (начальників) накладати дисциплінарні стягнення на підлеглих офіцерів” викласти в такій редакції:

“Права командирів накладати дисциплінарні стягнення на підлеглих військовослужбовців офіцерського складу”;

49) у статті 70 слово “офіцерів” замінити словами “військовослужбовців офіцерського складу”;

50) в абзаці першому статті 71 слова і цифру “полку (корабля 1 рангу), бригади, дивізії” замінити словами і цифрою “бригади (полку, корабля
1 рангу)”;

51) статтю 72 виключити;

52) у статті 73:

в абзаці другому слово “офіцерів” замінити словами “військовослужбовців офіцерського складу”;

у пункті “в” слова і цифру “офіцерів від командирів батальйонів (кораблів 3 рангу)” замінити словами і цифрою “військовослужбовців офіцерського складу на один ступінь від заступників командирів бригад, полків, старших помічників командирів кораблів 1 рангу, відповідних їм і нижчих”;

в абзаці сьомому слова “генералів та адміралів” замінити словами “військовослужбовців вищого офіцерського складу”;

53) у статті 74 слова “офіцерів” та “старших офіцерів” замінити відповідно словами “військовослужбовців офіцерського складу” та “військовослужбовців старшого офіцерського складу”;

54) статті 79 і 80 викласти в такій редакції:

“79. Особи рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, які перебувають у запасі або відставці та носять військову форму одягу, за вчинення правопорушення, що ганьбить військову честь і гідність військового звання, можуть бути позбавлені права носіння військової форми одягу.

80. Позбавлення права носіння військової форми одягу може бути здійснено посадовою особою, яка надала таке право, або особою, вищою за посадою.”;

55) у статті 85:

частину першу викласти в такій редакції:

“85. Службове розслідування призначається письмовим наказом командира (начальника), який вирішив притягти військовослужбовця до дисциплінарної відповідальності. Воно може бути проведено особисто командиром (начальником), доручено військовослужбовцю офіцерського складу, а у разі вчинення правопорушення військовослужбовцем рядового, сержантського (старшинського) складу — також військовослужбовцю сержантського (старшинського) складу.”;

частину сьому викласти в такій редакції:

“Порядок проведення службового розслідування у Збройних Силах України визначається наказом Міністерства оборони України, в інших військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального
призначення — наказами державних органів, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування, утворені відповідно до законів України, правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.”;

56) у частині першій статті 86 слова “приймає рішення про накладення дисциплінарного стягнення” замінити словами “, який призначив службове розслідування, приймає рішення про притягнення військовослужбовця до дисциплінарної відповідальності та визначає вид дисциплінарного стягнення”;

57) частину другу статті 87 викласти в такій редакції:

“Дисциплінарне стягнення не може бути накладено після шести місяців з дня виявлення правопорушення. До зазначеного строку не зараховується час проведення службового розслідування, перебування військовослужбовця на лікуванні, у відпустці, під вартою, а також час відсутності на службі без поважних причин.”;

58) у статті 91 слова “або поєднувати одне стягнення з іншим” виключити, а слово “покарання” замінити словами “притягнення до дисциплінарної відповідальності”;

59) у частині першій статті 92 слово “покарання” замінити словами “притягнення до дисциплінарної відповідальності”;

60) статтю 94 доповнити частиною такого змісту:

“Старший командир (начальник) також може скасовувати дисциплінарні стягнення, накладені молодшим командиром (начальником), якщо стягнення накладено на військовослужбовця без достатніх на те підстав або з порушенням визначених законодавством строків чи порядку притягнення до дисциплінарної відповідальності.”;

61) частину першу статті 96 доповнити реченням такого змісту: “До зазначеного строку не зараховується час перебування військовослужбовця на лікуванні та у відпустці.”;

62) у статті 99 слова “солдати (матроси)” замінити словами “військовослужбовці рядового складу”;

63) статтю 102 викласти в такій редакції:

“102. Дисциплінарне стягнення у вигляді попередження про неповну службову відповідність застосовується одноразово на час перебування військовослужбовця на штатній посаді і накладається наказом посадової особи, якій цим Статутом надано таке право.

Кандидатура військовослужбовця, на якого накладено дисциплінарне стягнення у вигляді попередження про неповну службову відповідність, не подається протягом строку дії дисциплінарного стягнення до присвоєння чергового військового звання.

Якщо протягом шести місяців після накладення такого стягнення військовослужбовець не виправив своєї поведінки і вчинив правопорушення, приймається рішення про переміщення військовослужбовця на нижчу посаду або звільнення з військової служби.

Подання необхідних документів здійснюється в установленому порядку.”;

64) у статті 104:

у пункті “а” слова “солдатів (матросів), сержантів (старшин)” замінити словами “військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу”;

у пункті “б” слова “прапорщиків (мічманів) та офіцерів” замінити словами “військовослужбовців молодшого та старшого офіцерського складу”;

у пункті “в” слова “генералів і адміралів” замінити словами “військовослужбовців вищого офіцерського складу”;

65) у статті 106:

у частині першій слова “(крім зауваження)” виключити;

частину третю викласти в такій редакції:

“Якщо накладені на військовослужбовця такі дисциплінарні стягнення, як зауваження, догана і сувора догана, після закінчення року після їх накладення не були зняті і він не вчинив за цей час іншого правопорушення, за яке був притягнутий до дисциплінарної відповідальності, у відповідній графі розділу “Стягнення” робиться запис про зняття стягнення у зв’язку із закінченням строку.”;

66) у статті 107:

у частині першій:

у пункті “а” слова “солдатів та сержантів” замінити словами
“військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу”;

у пункті “б” слова “прапорщиків та офіцерів” замінити словами “військовослужбовців офіцерського складу”;

у пункті “в” слова “матросів і старшин” та “мічманів та офіцерів” замінити відповідно словами “військовослужбовців рядового і старшинського складу” та “військовослужбовців офіцерського складу”;

у частині другій слова “генералів (адміралів)” та “, вищому за рангом” замінити відповідно словами “військовослужбовців вищого офіцерського складу” та “вищого рівня”;

67) у статті 108 слово “дивізій,” виключити;

68) розділ V викласти в такій редакції:

“Розділ V
ПРОПОЗИЦІЇ, ЗАЯВИ ТА СКАРГИ

110. Усі військовослужбовці мають право надсилати заяви чи скарги або особисто звертатися до посадових осіб, органів військового управління, органів управління Служби правопорядку, органів, які проводять досудове слідство, та інших державних органів у разі:

прийняття незаконних рішень, дій (бездіяльності) щодо них командирами (начальниками) або іншими військовослужбовцями, порушення їх прав, законних інтересів та свобод;

незаконного покладення на них обов’язків або незаконного притягнення до відповідальності.

111. Заява чи скарга з інших питань службової діяльності подається безпосередньому командирові (начальникові) тієї особи, чиї дії він оскаржує, а у разі, коли особи, які подають скаргу, не знають, з чиєї вини порушені їх права, заява чи скарга подається в порядку підпорядкованості. У такому ж порядку подаються пропозиції.

112. Військовослужбовці, які подали заяву чи скаргу, мають право:

особисто викласти свої аргументи особі, яка перевіряє заяву чи скаргу, звернутися з вимогою залучити до розгляду свідків;

подати додаткові матеріали, що стосуються справи, або клопотати, щоб їх вимагав командир (начальник) або орган, який розглядає заяву чи скаргу;

бути присутнім під час розгляду заяви чи скарги;

одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;

ознайомитися з матеріалами перевірки заяви чи скарги;

оскаржити прийняте за їх заявою чи скаргою рішення в суді;

вимагати відшкодування завданих їм збитків у встановленому законом порядку.

113. Ніхто не може бути скривджений на службі чи притягнутий до відповідальності за те, що він подає пропозицію, заяву чи скаргу.

Подання скарги військовослужбовцями не звільняє їх від виконання своїх службових обов’язків і наказів командирів (начальників).

Заборонено подавати скаргу під час бойового чергування, перебування у строю (крім скарг, поданих під час опитування військовослужбовців), на варті (вахті), а також у добовому наряді, під час занять.

114. У разі коли військовослужбовець виявив факти розкрадення чи псування військового майна, незаконного витрачання коштів, зловживання у забезпеченні військовим майном, недоліки у стані озброєння та бойової техніки чи інші факти, які заподіють шкоду Збройним Силам України, він повинен доповісти про це безпосередньому командирові (начальникові), а також може надіслати письмову заяву старшому командирові (начальникові) до начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України включно або органу військового управління, органу управління Служби правопорядку, органу, який проводить досудове слідство, та іншому державному органові.

115. Вимоги до звернення військовослужбовця, порядок розгляду пропозицій, заяв та скарг, строки розгляду, права військовослужбовця під час розгляду заяви чи скарги, обов’язки командирів, органів військового управління щодо розгляду звернень військовослужбовців регулюються законодавством України про звернення громадян, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

116. Під час опитування військовослужбовців пропозиція, заява чи скарга може бути подана усно або в письмовій формі безпосередньо на ім’я командира (начальника), який проводив опитування.

117. Пропозиція, заява чи скарга вважаються вирішеними, якщо розглянуто всі порушені в них питання, вжито необхідних заходів або надано вичерпні відповіді.

Відмова у вирішенні питань, викладених у пропозиції, заяві чи скарзі, доводиться до відома військовослужбовців, які їх подали, в письмовій формі з посиланням на акти законодавства із зазначенням причин відмови та роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

118. Командири військових частин, начальники органів військового управління зобов’язані проводити особистий прийом військовослужбовців, членів їх сімей, а також інших громадян із питань, що стосуються діяльності військової частини.

Прийом проводиться регулярно в установлені дні та години.

Звернення на особистому прийомі реєструються. Питання, які неможливо вирішити безпосередньо під час особистого прийому, розглядаються в такому самому порядку, що і письмові звернення.

119. Інформація щодо пропозицій, заяв та скарг в день їх надходження вноситься до журналу реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян (додаток 4 до цього Статуту), який ведеться і зберігається в кожній військовій частині, закладі та установі.

Командири (начальники) зобов’язані не рідше одного разу на квартал проводити аналіз та перевірку стану роботи з розгляду та прийняття рішень щодо пропозицій, заяв і скарг.

Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян повинен бути пронумерований, прошнурований, скріплений мастиковою печаткою та завірений командиром військової частини.

Інформація про скарги і заяви військовослужбовців, висловлені під час інспектування (перевірки), до журналу реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян не вноситься.

120. У журналі реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян робиться запис про рішення, прийняте щодо кожної пропозиції, заяви чи скарги.

Для перевірки своєчасності та правильності виконання прийнятих рішень журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян подається щомісяця командирові (начальникові), а також на вимогу особи, яка проводить інспектування.”;

69) у тексті Статуту слова “військово-навчальні”, “строкова служба” в усіх відмінках замінити відповідно словами “військові навчальні”, “строкова військова служба” у відповідному відмінку.

3. У Статуті гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженому Законом України “Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22—23, ст. 196 із наступними змінами):

1) частину третю преамбули викласти в такій редакції:

“Дія Статуту поширюється на інші утворені відповідно до законів України військові формування, правоохоронні органи спеціального призначення, Державну спеціальну службу транспорту України, Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України.”;

доповнити преамбулу частиною такого змісту:

“Положення Статуту поширюються на військовозобов’язаних та резервістів під час проходження ними зборів.”;

2) статтю 1 викласти в такій редакції:

“1. Військові частини, штаби, організації, установи та військові навчальні заклади Збройних Сил України, військові частини (установи, організації, органи тощо) Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, розташовані (дислоковані) постійно чи тимчасово в населеному пункті (пунктах) або поза ним (ними) (далі — військові частини) територіально об’єднуються в гарнізон.

Для взаємодії з іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, правоохоронними органами спеціального призначення, Державною спеціальною службою транспорту України, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами відповідно до існуючого адміністративно-територіального устрою України гарнізонам визначаються зони відповідальності.”;

3) у частинах першій і другій статті 3 слово “Міністра” замінити словом “Міністерства”;

4) у статті 4:

у частині п’ятій слова “Командувачі військ оперативних командувань і всі прямі начальники” замінити словами “Командувачі військ оперативних командувань і всі прямі начальники командирів військових частин, призначених начальниками гарнізонів,”;

частину шосту викласти в такій редакції:

“Накази начальника гарнізону з питань гарнізонної служби повинні точно виконуватися військовими частинами, які дислоковані в межах гарнізону, командами, які перебувають у межах гарнізону, і окремими військовослужбовцями.”;

5) у статті 6:

у частині третій слова “командувач військ оперативного командування” замінити словами “начальник гарнізону”;

перше речення частини четвертої викласти в такій редакції: “Військові частини інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту України в разі спільного розміщення з військовими частинами Збройних Сил України залучаються до несення служби в гарнізоні, крім гарнізонних варт.”;

у частині п’ятій слово “Міністром” замінити словом “Міністерством”;

6) у статті 7:

у частині першій слово “Міністра” замінити словом “Міністерства”;

частину другу після слів “морський начальник” доповнити словами
“, який з питань гарнізонної та вартової служб підпорядковується начальникові гарнізону”;

7) у статті 8:

в абзаці третьому частини першої слова “виховної роботи” замінити словами “морально-психологічного забезпечення”;

частини другу та п’яту виключити;

8) у статті 9:

частину першу викласти в такій редакції:

“9. Начальник гарнізону відповідає за підтримання військової дисципліни, організацію несення гарнізонної та вартової служб, забезпечення необхідних умов для повсякденного життя та підготовки військових частин гарнізону, проведення гарнізонних заходів за їх участю, стан екологічної та пожежної безпеки гарнізону, взаємодію відповідно до компетенції з іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, правоохоронними органами спеціального призначення, Державною спеціальною службою транспорту України, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.”;

у частині п’ятій:

абзац третій викласти в такій редакції:

“за погодженням із відповідним органом управління Служби правопорядку розробляти та подавати на затвердження своєму безпосередньому начальнику план пожежної безпеки гарнізону та розклад гарнізонних варт;”;

в абзаці дванадцятому слова “виховної роботи” замінити словами “морально-психологічного забезпечення”, а слово “злочинів” — словами “кримінальних правопорушень”;

абзац двадцять третій виключити;

9) статтю 10 викласти в такій редакції:

“10. Начальник гарнізону зустрічає Президента України — Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, Голову Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Міністра оборони України, начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України, які прибули до гарнізону, відрекомендовується їм і супроводжує їх. Для зустрічі зазначених осіб почесна варта вишиковується за особливим розпорядженням тільки в гарнізонах, де розташовуються штаби видів, оперативних командувань Збройних Сил України. Крім того, начальник гарнізону зустрічає заступників Міністра оборони України, командувачів військ оперативних командувань Збройних Сил України та всіх своїх прямих начальників.”;

10) у статті 11 слова “вищих офіцерів” та “вищим офіцерам” замінити відповідно словами “військовослужбовців вищого офіцерського складу” та “військовослужбовцям вищого офіцерського складу”;

11) у назві підрозділу “Заступник начальника гарнізону з виховної роботи” розділу 1 слова “виховної роботи” замінити словами “морально-психологічного забезпечення”;

12) у статті 12:

у тексті слова “з виховної роботи” замінити словами “з морально-психологічного забезпечення”;

у частині другій:

абзац другий виключити;

абзац десятий викласти в такій редакції:

“брати участь у проведенні роботи з додержання вимог законодавства України про охорону навколишнього природного середовища;”;

в абзаці тринадцятому слова “виховної роботи з особовим складом варт” замінити словами “заходів морально-психологічного забезпечення особового складу варт”;

13) у частині другій статті 13:

абзаци другий — четвертий, восьмий і дев’ятий виключити;

в абзаці сьомому слова “житлової комісії гарнізону” замінити словами “житлових комісій”;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

“проводити з військовослужбовцями офіцерського складу служб тилу військових частин гарнізону заходи з обміну досвідом роботи і ведення військового господарства кращих військових частин гарнізону;”;

доповнити частину абзацом такого змісту:

“визначати, на забезпеченні яких військових частин перебуватимуть засуджені, взяті під варту та затримані військовослужбовці, які утримуються на гауптвахтах, у кімнатах тимчасово затриманих Служби правопорядку.”;

14) абзац другий частини другої статей 15 і 16 виключити;

15) у частині другій статті 18:

абзац другий виключити;

в абзаці шостому слова “хлібопекарських підприємств, боєнь,” виключити;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

“організовувати не рідше одного разу на місяць перевірку санітарного стану приміщень гауптвахти, кімнат тимчасово затриманих Служби правопорядку та щотижня медичні огляди засуджених, узятих під варту, та затриманих військовослужбовців, які утримуються на гауптвахті, у кімнатах тимчасово затриманих Служби правопорядку, та надання їм медичної допомоги;”;

16) абзац другий частини другої статей 19 і 20 виключити;

17) в абзаці сьомому частини другої статті 22 слово “старшинами” замінити словами “головними сержантами”;

18) абзац третій частини третьої статті 23 викласти в такій редакції:

“організовувати збір, супроводження та охорону військовополонених;”;

19) у другому реченні статті 49 слова “офіцерів, прапорщиків” замінити словами “військовослужбовців офіцерського та сержантського (старшинського) складу”;

20) у статті 76:

у другому реченні частини першої слова “офіцерів та прапорщиків або сержантів” замінити словами “військовослужбовців офіцерського або сержантського складу”;

у частині другій слово “офіцери” замінити словами “військовослужбовці офіцерського складу”;

21) у частині третій статті 103 слова “, гарнізонних гауптвахт за наявності на них тільки військовослужбовців, які заарештовані у дисциплінарному порядку,” виключити;

22) частину першу статті 107 викласти в такій редакції:

“107. Особовий склад варти повинен бути у вартовій формі одягу
(додаток 14 до цього Статуту), озброєний справною, готовою до застосування зброєю (автоматами (карабінами) з багнетами), бронежилетами та шоломами. Вартові контрольно-пропускних постів повинні бути озброєні спеціальними засобами (кийками гумовими), а також, як виняток, можуть бути озброєні пістолетами. Начальники варт озброюються своєю штатною зброєю.”;

23) статтю 109 викласти в такій редакції:

“109. У гарнізонних вартах ящики з набоями замикає та запечатує сургучевою печаткою заступник начальника гарнізону, у внутрішніх вартах — начальник штабу військової частини. Цими особами перевіряється наявність і стан запасу набоїв (гранат і запалів до них) не рідше ніж один раз на місяць. Результати перевірки записуються до книги обліку запасу бойових набоїв варти (додаток 10 до цього Статуту) і до постової відомості. Іншими посадовими особами перевіряється наявність і стан запасу набоїв (гранат і запалів до них) тільки у присутності заступника начальника гарнізону (начальника штабу військової частини).”;

24) частину першу статті 115 після слів “заносяться до книги” доповнити словами “добору паролів”;

25) частину другу статті 116 після слів “розписується в журналі” доповнити словами “видачі паролів”;

26) у статті 120:

у другому реченні цифру “6” замінити цифрою “7”;

третє речення виключити;

27) перше речення частини шостої статті 121 після слів “заступника начальника гарнізону” доповнити словами “(начальника штабу військової частини)”;

28) статтю 123 викласти в такій редакції:

“123. Начальником варти призначається військовослужбовець офіцерського або сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом у військовому званні “штаб-сержант” (“штаб-старшина”), за наявності менше трьох постів — військовослужбовець сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом у військовому званні “сержант” (“старшина”). Начальником чергової зміни на гауптвахті Служби правопорядку призначається військовослужбовець офіцерського складу або, як виняток, найбільш підготовлений військовослужбовець сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом.

Начальником варти, яка охороняє особливо важливий об’єкт, незалежно від кількості постів призначається військовослужбовець офіцерського складу або сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом у військовому званні “штаб-сержант” (“штаб-старшина”).

Помічником начальника варти призначається військовослужбовець сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом у військовому званні “сержант” (“старшина”). У разі потреби помічником начальника варти дозволяється призначати військовослужбовців сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом у військовому званні “штаб-сержант” (“штаб-старшина”).”;

29) частину третю статті 126 виключити;

30) частину третю статті 127 викласти в такій редакції:

“Вивідні і конвойні призначаються з розрахунку один вивідний (конвойний) на п’ять — сім засуджених і тих, хто перебуває під слідством.”;

31) у частині п’ятій статті 130 слова “військовим комендантом гарнізону” замінити словами “начальником органу управління Служби правопорядку в зоні відповідальності”;

32) у частині третій статті 134 слова “черговий частини” замінити словами “черговий військової частини”, а слова “військовому комендантові” — словами “заступникові начальника гарнізону”;

33) у першому реченні частини першої статті 146 слова “військовий комендант” замінити словами “заступник начальника”;

34) у другому реченні частини третьої статті 157 слово “старшині” замінити словами “головному сержантові”;

35) в останньому реченні частини першої статті 172 слова “військового коменданта” замінити словами “заступника начальника”;

36) у статті 173:

частину першу викласти в такій редакції:

“173. Під час подачі команди “За зброю” весь особовий склад варти одягається, в тому числі одягає бронежилети та шоломи, бере зброю і вишиковується всередині вартового приміщення згідно із своїми номерами.”;

у частині другій слова “, а де їх немає — один із вартових” виключити;

37) у третьому реченні статті 175 слова “військовим комендантом” замінити словами “заступником начальника”;

38) у першому реченні статті 181 слова “або військовим комендантом” виключити;

39) статтю 183 доповнити частиною такого змісту:

“Прийом під охорону сховища (складу, парку) начальник варти здійснює тільки в разі наявності в осіб, які прибули для запечатування, пожежного жетона.”;

40) у частині другій статті 187 слова “та військовому комендантові” замінити словами “(заступникові начальника)”;

41) у статті 203:

у частині першій слова “виховної роботи” замінити словами “морально-психологічного забезпечення”;

в абзаці вісімнадцятому частини другої слова “виховної роботи” замінити словами “морально-психологічного забезпечення”;

42) у першому реченні статті 262 слова “офіцером (прапорщиком, мічманом)” замінити словами “військовослужбовцем офіцерського (сержантського та старшинського) складу”;

43) у частині третій статті 270 слово “старшині” замінити словами “головному сержантові”, а слова “командиром частини” — словами “командиром військової частини”;

44) у першому реченні частини першої статті 297 слова “офіцеру, прапорщику або мічману” замінити словами “військовослужбовцю офіцерського (сержантського та старшинського) складу”;

45) у частині другій статті 306 слова “офіцерові (прапорщикові, мічманові)” замінити словами “військовослужбовцеві офіцерського (сержантського та старшинського) складу”;

46) у тексті Статуту слова “військово-навчальні”, “Служба правопорядку в гарнізоні” в усіх відмінках замінити відповідно словами “військові навчальні”, “Служба правопорядку в зоні відповідальності” у відповідному відмінку;

47) у додатках до Статуту:

в абзаці десятому пункту 2 додатка 1 слова “офіцерів, прапорщиків (мічманів), сержантів (старшин), солдатів (матросів)” замінити словами “військовослужбовців офіцерського, сержантського, старшинського, рядового складу”;

у додатку 3:

пункт 2 після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“металевий ящик із замком для зберігання індивідуальних перев’язувальних пакетів для всього особового складу варти (чергової зміни);”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий — двадцять другий вважати відповідно абзацами шістнадцятим — двадцять третім;

доповнити додаток пунктом 12 такого змісту:

“12. У вартовому приміщенні обладнується сушарня для просушування постового одягу.”;

в абзаці шостому пункту 1 додатка 4 слова “де немає огорожі,” виключити;

абзац другий пункту 1 приміток до додатка 5 викласти в такій редакції:

“військовослужбовець офіцерського, сержантського та старшинського складу.”;

в абзаці другому пункті 1 приміток до додатка 7 слова “офіцер (прапорщик, мічман, сержант, старшина)” замінити словами “військовослужбовець офіцерського (сержантського та старшинського) складу”;

у додатку 8 на четвертій сторінці постової відомості пункт 2 приміток викласти в такій редакції:

“2. Постові відомості варт зберігають у штабі військової частини протягом наступного року.”;

додаток 12 викласти в такій редакції:

“Додаток 12
до Статуту гарнізонної та
вартової служби
(статті 2, 98, 218, 220, 245)

ПРО ГАУПТВАХТУ

Загальні питання

1. Для утримання військовослужбовців, засуджених до арешту, а також до яких застосовано таке адміністративне стягнення, як арешт з утриманням на гауптвахті, обладнується спеціальне приміщення — гауптвахта Служби правопорядку.

2. На гауптвахті, крім військовослужбовців, зазначених у пункті 1 цього додатка, можуть тримати:

військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів під час проходження ними зборів (далі — військовозобов’язані та резервісти), для яких як запобіжний захід обрано тримання під вартою;

військовослужбовців, засуджених судом, яких направляють до дисциплінарного батальйону (частини), — до набрання вироком законної сили;

військовозобов’язаних та резервістів, до яких застосовано адміністративне стягнення, — арешт з утриманням на гауптвахті.

3. Для утримання затриманих військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів обладнується кімната для тимчасово затриманих військовослужбовців.

У кімнаті для тимчасово затриманих військовослужбовців можуть триматися військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, затримані:

за вчинення адміністративних правопорушень — не більш як три години, а в разі затримання за порушення військової дисципліни з ознаками алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння — до виходу з цього стану, але не більш як одну добу;

за підозрою або в разі вчинення кримінального правопорушення — до передачі їх органам досудового розслідування (строки доставлення визначені статтями 191 і 211 Кримінального процесуального кодексу України), а в разі утримання на підставі протоколу про затримання, складеного слідчим або прокурором, до прийняття рішення судом — не більш як на сімдесят дві години;

без документів — до встановлення їх особи, але не більш як одну добу.

Також у кімнаті для тимчасово затриманих військовослужбовців можуть триматися затримані особи у військовій формі одягу без документів, до встановлення їх особи, але не більш як одну добу.

4. Якщо гауптвахта Служби правопорядку розташована на великій відстані, з дозволу начальника гарнізону (командира з’єднання) у військових частинах може обладнуватися спеціальна кімната для перебування тимчасово затриманих військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів (кімната для тимчасово затриманих). Контроль за перебуванням тимчасово затриманих у такому разі покладається на оперативного чергового (чергового) військової частини (корабля). Строк перебування військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів у кімнатах для тимчасово затриманих становить не більш як одна доба.

Відправлення на гауптвахту та конвоювання

5. Військовослужбовців, до яких обрано запобіжний захід тримання під вартою, засуджених судом до арешту та заарештованих, відправляють на гауптвахту на підставі рішення суду, яке набрало законної сили.

6. Начальник органу управління Служби правопорядку в зоні відповідальності після одержання розпорядження про виконання судового рішення та копії рішення суду, яке набрало законної сили, забезпечує направлення конвою до місця проходження військової служби військовослужбовцем з метою здійснення конвоювання засудженого військовослужбовця до гауптвахти Служби правопорядку. Командир військової частини повинен забезпечити передачу засудженого військовослужбовця, відповідних документів та речей начальникові конвою.

7. Про відправлення засуджених до арешту військовослужбовців до місця відбування покарання командир військової частини (начальник органу управління Служби правопорядку в зоні відповідальності) зобов’язаний у триденний строк повідомити його сім’ї або близьким родичам про те, ким, коли і куди він відправлений. З цією метою засудженому, який відбуває покарання, видається поштовий конверт, на якому засуджений зазначає адресу, прізвище, ім’я та по батькові адресата. За дорученням командира військової частини (начальника органу управління Служби правопорядку в зоні відповідальності) відповідною службовою особою в конверт укладається повідомлення про те, хто, коли і куди (адреса органу управління Служби правопорядку в зоні відповідальності (гауптвахти) вибув для відбування покарання.

8. Супроводження засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців за вчинення кримінальних правопорушень здійснюється під охороною конвою, який призначається від відповідного органу управління Служби правопорядку в зоні відповідальності.

9. Для конвоювання засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців із числа військовослужбовців офіцерського складу призначається офіцерський конвой, а для конвоювання засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців із числа військовослужбовців сержантського (старшинського) складу — із числа військовослужбовців сержантського (старшинського) складу. Для конвоювання засуджених, узятих під варту, та затриманих військовослужбовців-жінок конвойні призначаються з числа військовослужбовців-жінок.

10. Конвойний зобов’язаний мати зброю в положенні “на ремінь”. Зброю заряджають лише за вказівкою начальника, який призначив конвой, згідно з положеннями, визначеними у статтях 111 і 112 цього Статуту.

Конвой може застосовувати зброю та спеціальні засоби згідно з правилами, визначеними статтею 241 цього Статуту, та іншими нормативно-правовими актами.

11. Військовослужбовці з числа осіб офіцерського, сержантського (старшинського) і рядового складу (крім строкової військової служби), до яких застосовано адміністративне стягнення у вигляді арешту з утриманням на гауптвахті, для відбування арешту можуть прибувати самостійно, а військовослужбовці строкової військової служби — тільки в супроводі представника військової частини (установи), призначеного командиром (начальником) військової частини (установи).

12. На автомобілях засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих розміщують обличчям у бік, протилежний рухові. Особовий склад конвою розміщується в передній частині кузова так, щоб вони мали змогу стежити за засудженими, узятими під варту, заарештованими та затриманими військовослужбовцями.

Конвоювання засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців пішим порядком у населених пунктах, через місця значного скупчення людей, а також проїзд із засудженими, узятими під варту, заарештованими та затриманими військовослужбовцями у громадському транспорті забороняється.

13. Порядок організації конвоювання засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців визначається Міністерством оборони України.

Тримання на гауптвахті Служби правопорядку
засуджених, узятих під варту, заарештованих
та затриманих військовослужбовців

14. Підставою для тримання на гауптвахті Служби правопорядку засуджених до арешту, узятих під варту, та заарештованих військовослужбовців є рішення суду, яке набрало законної сили.

Засуджені та заарештовані військовослужбовці утримуються на одній гауптвахті Служби правопорядку. Переведення засудженого або заарештованого з однієї гауптвахти (камери) Служби правопорядку до іншої допускається в разі його хвороби або для забезпечення його особистої безпеки, а також за інших виняткових обставин, що перешкоджають подальшому перебуванню засудженого, заарештованого в цій гауптвахті (камері). Переведення засуджених або заарештованих у межах однієї гауптвахти Служби правопорядку здійснюється за письмовим розпорядженням начальника органу управління Служби правопорядку в зоні відповідальності, а переведення до іншої гауптвахти Служби правопорядку — за рішенням начальника Служби правопорядку за поданням начальника органу управління Служби правопорядку в зоні відповідальності.

15. Засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців розміщують у камерах із дотриманням таких умов:

військовослужбовців офіцерського складу — окремо від інших категорій військовослужбовців;

військовослужбовців сержантського (старшинського) складу — окремо від військовослужбовців рядового складу;

військовослужбовців строкової військової служби — окремо від військовослужбовців, які проходять службу за контрактом;

засуджених, узятих під варту, та затриманих військовослужбовців-жінок — окремо від військовослужбовців-чоловіків;

засуджених військовослужбовців, яких уперше притягнуто до кримінальної відповідальності, — окремо від засуджених, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності;

засуджених військовослужбовців, які раніше працювали в правоохоронних органах, органах юстиції та суді, — окремо від інших засуджених військовослужбовців.

У разі потреби та з метою захисту засудженого, узятого під варту, заарештованого та затриманого військовослужбовця від можливих посягань на його життя з боку інших військовослужбовців чи запобігання вчиненню ним нового правопорушення або за наявності медичного висновку за мотивованим рішенням начальника органу управління Служби правопорядку в зоні відповідальності його можуть тримати в одиночній камері.

16. Порядок і умови прийняття, утримання засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців визначаються Міністерством оборони України.

17. Засуджених та заарештованих військовослужбовців на підставі письмового розпорядження на виконання робіт, виданого начальником гауптвахти Служби правопорядку, можуть залучати до робіт із господарського обслуговування гауптвахти та прибирання прилеглої до неї території. Тривалість виконання робіт не повинна перевищувати дві години на добу.

Засуджені та заарештовані військовослужбовці виводяться на роботи за категоріями під наглядом вивідного (помічника начальника чергової зміни), який під час роботи забезпечує ізоляцію від контакту з іншими засудженими та заарештованими військовослужбовцями.

18. Засуджені, взяті під варту, та заарештовані військовослужбовці забезпечуються речовим майном у порядку, визначеному Міністерством оборони України.

19. Засуджені, взяті під варту, заарештовані та затримані військовослужбовці несуть матеріальну відповідальність за завдані ними збитки відповідно до законодавства.

20. Заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та зброя застосовуються до засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців особовим складом чергової зміни та посадовими особами органу управління Служби правопорядку в зоні відповідальності відповідно до законодавства, про що начальник чергової зміни і службові особи органу управління Служби правопорядку в зоні відповідальності негайно доповідають начальникові органу управління Служби правопорядку в зоні відповідальності та повідомляють відповідному прокуророві.

Обладнання гауптвахти

21. Гауптвахта Служби правопорядку має приміщення для утримання засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців і окремі приміщення в органі управління Служби правопорядку в зоні відповідальності. У разі розміщення гауптвахти в одному будинку із черговою зміною підрозділу Служби правопорядку прохід засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців через приміщення Служби правопорядку не допускається.

22. На гауптвахті Служби правопорядку повинні бути:

загальні та одиночні камери для засуджених військовослужбовців офіцерського складу, військової служби за контрактом, призваних на військову службу під час мобілізації та строкової військової служби, а також військовослужбовців-жінок;

загальні та одиночні камери для військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, обвинувачених (підсудних), до яких за вмотивованим рішенням суду обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту;

кімнати для тимчасово затриманих військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, яких затримано за вчинення адміністративних правопорушень, за вчинення кримінальних правопорушень до передачі їх органам досудового розслідування, а також затриманих без документів до встановлення особи.

В одиночних камерах повинні бути нари, які зачиняються на замок удень, або ліжко з дерев’яним лежаком, тумбочка, стіл, табурет.

У загальних камерах повинні бути ліжка з дерев’яним лежаком, тумбочки, столи, лави (табурети), полиці для книг, баки з питною водою, обладнані фонтанчиками.

Загальні та одиночні камери обладнуються відгородженими санвузлами з дверцятами, умивальниками з проточною гарячою і холодною водою, примусовою механічною вентиляцією з можливістю подачі теплого повітря в холодну пору року.

23. Крім камер для засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців, гауптвахта Служби правопорядку має такі приміщення:

кімнату для допиту засуджених, узятих під варту, та затриманих військовослужбовців;

приміщення чергової зміни (якщо воно не розташоване в будинку (приміщенні) органу управління Служби правопорядку в зоні відповідальності);

кімнату начальника гауптвахти;

кімнату для роботи штатного складу гауптвахти;

окреме приміщення для приготування (підігрівання) їжі з необхідними виробничими, допоміжними та побутовими приміщеннями;

їдальню;

кімнату для зберігання особистих речей засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців, обладнану стелажами (вішалками);

кімнату для вмивання;

душову кімнату;

внутрішні або зовнішні туалети;

кімнату для проведення медичного огляду;

кімнату для проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції;

кімнату для проведення короткострокових та тривалих побачень;

кімнату (місце) для побутового обслуговування;

приміщення (місце) для виконання фізичних вправ;

прогулянкові камери (майданчик для прогулянок);

місце для зберігання книжкового фонду, газет та журналів.

24. У кімнаті начальника гауптвахти повинні бути стіл, два — три стільці (табурети), ліжко, вішалка, а також металевий сейф для документів, грошей і цінних речей, прийнятих на зберігання від засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців.

25. Двері та вікна в камерах і місцях загального користування
(у кімнатах для вмивання, туалетах) обладнуються металевими ґратами. Двері камер обладнують оглядовими вікнами. В коридорах гауптвахти повинні бути шафи, які зачиняються на замки, для зберігання приладдя для чищення одягу та взуття, курток і головних уборів. Ключі від шаф зберігаються у начальника чергової зміни. Гауптвахту обладнують радіоточками для прослуховування радіопередач.

26. У кожній гауптвахті повинні бути прогулянкові камери (майданчик для прогулянок), які розташовуються на території гауптвахти та з’єднуються з приміщенням гауптвахти наземними переходами чи прилягають до них, і місце для проведення занять із стройової підготовки. Стіни прогулянкових камер (майданчика для прогулянок) повинні бути заввишки не менш як 2 метри.

Допускається обладнання стін прогулянкових камер (майданчика для прогулянок) металевою решіткою з вічками не більше 15 x 15 сантиметрів, товщина прута — не менше 10 міліметрів (металевою сіткою “рабиця” з вічками не більше 5 x 5 сантиметрів).

На кожну особу, яка виводиться на прогулянку, повинно припадати
2,5—3 кв. метри площі прогулянкової камери (майданчика для прогулянок).

27. Вхідні двері у приміщення гауптвахти, двері (у разі потреби вікна) камер, вихід у двір для прогулянок обладнують автономною сигналізацією, яку виводять на пульт начальника чергової зміни.

28. Особливості обладнання приміщень гауптвахти, де тримають засуджених, узятих під варту, заарештованих та затриманих військовослужбовців, визначаються Міністерством оборони України.”.

4. У Стройовому статуті Збройних Сил України, затвердженому Законом України “Про Стройовий статут Збройних Сил України” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22—23, ст. 195 із змінами):

1) частину четверту преамбули викласти в такій редакції:

“Дія Статуту поширюється на інші утворені відповідно до законів України військові формування, правоохоронні органи спеціального призначення, Державну спеціальну службу транспорту України, Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України.”;

доповнити преамбулу частиною такого змісту:

“Положення Статуту поширюються на військовозобов’язаних та резервістів під час проходження ними зборів.”;

2) у статті 79:

у частині третій слова “офіцерів, генералів та адміралів” замінити словами “військовослужбовців офіцерського складу”;

у частині п’ятій слова “офіцери, прапорщики та мічмани” замінити словами “військовослужбовці офіцерського та сержантського (старшинського) складу”;

у другому реченні частини сьомої слова “Офіцери, прапорщики та мічмани” замінити словами “Військовослужбовці офіцерського та сержантського (старшинського) складу”;

3) статтю 84 викласти в такій редакції:

“84. На вітання начальника або старшого за військовим званням “Слава Україні” всі військовослужбовці, які перебувають у строю або поза строєм, відповідають: “Героям слава”. Якщо начальник або старший за військовим званням прощається, на його слова “Слава Україні” військовослужбовці відповідають: “Героям слава”.”;

4) у частині першій статті 162 слова “офіцерів, прапорщиків або сержантів” замінити словами “військовослужбовців офіцерського або сержантського (старшинського) складу”;

5) частину другу статті 202 виключити;

6) у частині першій статті 212 слова “сержантів, прапорщиків або офіцерів” замінити словами “військовослужбовців сержантського (старшинського) або офіцерського складу”;

7) доповнити Статут статтею 252 такого змісту:

“252. З метою вшанування державних символів України, відзначення державних свят у військових частинах Збройних Сил України здійснюється ритуал підняття Державного Прапора України.

У визначений командиром військової частини час підрозділи та військовослужбовці військової частини прибувають до місця шикування.

Начальник штабу військової частини організовує заходи щодо винесення Бойового Прапора військової частини до місця шикування відповідно до статей 220—221 цього Статуту.

На флагштоці, встановленому на плацу військової частини перед шикуванням особового складу військової частини, в нижньому крайньому положенні закріплюється Державний Прапор України.

На одній лінії з флагштоком (обличчям до строю) розташовуються два військовослужбовці військової частини.

Зустріч командира військової частини здійснюється відповідно до статей 231—236 цього Статуту.

Після виконання сигналу “Слухайте всі” командир військової частини виголошує промову та вітає особовий склад військової частини з державним святом.

Після закінчення промови командир військової частини оголошує посади, військові звання військовослужбовців, яким надано право підняти Державний Прапор України, та подає команду для підняття Державного Прапора України: “На Державний Прапор України — СТРУНКО. Державний Прапор України ПІДНЯТИ”.

Визначені військовослужбовці повертаються обличчям до флагштока. Один із них піднімає Державний Прапор України, інший приймає стройове положення та прикладає руку до головного убору.

Оркестр виконує Державний Гімн України (у разі відсутності оркестру звучить фонограма Державного Гімну України), особовий склад військової частини виконує Державний Гімн України.

Після виконання Державного Гімну України командир військової частини подає команду “ВІЛЬНО”, а військовослужбовці, які здійснювали підняття Державного Прапора України, стають до строю своїх підрозділів.

Підрозділи військової частини проходять урочистим маршем відповідно до порядку, визначеного статтями 238—249 цього Статуту.

Після проходження урочистим маршем командир військової частини організовує повернення Бойового Прапора військової частини до штабу військової частини відповідно до статті 222 цього Статуту.”;

8) у другому реченні абзацу першого додатка 4 до Стройового статуту слово “блакитною” замінити словом “малиновою”.

5. У підпункті “е” пункту 1 частини восьмої статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324 із наступними змінами) слова “(крім прапорщиків, старших прапорщиків, мічманів, старших мічманів)” виключити.

6. У тексті статті 12 Закону України “Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 32, ст. 225 із наступними змінами) слова “прапорщиками,”, “, прапорщиків та” виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова
Верховної Ради України”

Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна