Україна стала моноетнічною державою, у мовному питанні утвердився консенсус, – соціологія

10/01/2023

За п’ять останніх років, надто ж за десять останніх місяців мовна ситуація в Україні зазнала кардинальних змін на краще – в бік поширення використання державної...

Частка прибічників державної підтримки лише української мови суттєво зросла. СОЦІОЛОГІЯ

11/06/2017

  Володимир Кулик політолог, історик, журналіст, доктор політичних наук, провідний науковий співробітник відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України (FB)...

Україна